2021

Siden er senest opdateret 27. januar 2024

Udfordringer med Strandhavens chikaner

September 2020

Hvidovre Kommune                 29. september 2020

Jeg har i dag skrevet til Hvidovre kommune for at få begrænset antallet af køretøjer igennem vores dejlige  område. Ny må vi i spænding afvente hvad de svarer.

Til orientering:

Dybenskærvej var oprindelig tænkt til at være en trafikvej med 4 spor til trafikken til og fra Stationsbyen.

Det blev heldigvis ikke til noget, og i december 1999, blev Dybenskærvej ændret fra at være en trafikvej til en lokalvej, så jeg forventer, at der en chance for hjælp.


Så er den gal igen!                   26. september 2020

Den ene stolpe ud for Elkærvej 11, er blevet påkørt i nat/i morges.

Det er meldt til kommunen og jeg forventer at de ordner det på mandag.

Det er nu tredje gang i år. Måske vi kunne få kommunen til at sætte skilte op med gennemkørsel forbudt?

-Erik

5. oktober 2020

Så er der kommet svar på min forespørgelse om at få opsat skilte med "Gennemkørsel forbudt" på vores indfaldsveje i Strandhaven:


Tak for din henvendelse den 29.9.20, hvor du anmoder om gennemkørsels forbudt skilte på Dybenskærvej, Fjeldstedvej og Langåvej.

Dybenskærvej fik chikaner netop for at reducere gennemkørselstrafikken, men dog ikke for at forbyde gennemkørsel.

Dybenskærvej er forsat en væsentlig forbindelses/lokalvej i Hvidovre, og derfor ønsker vi ikke, at opsætte gennemkørsels forbudt skilte på Dybenskærvej.

Vi finder det ligeledes ikke relevant at forbyde gennemkørsel på Fjeldstedvej og Langåvej fordi de også er vigtige lokalveje for trafikken.

Endvidere er det meget svært for politiet at kontrollere et eventuelt gennemkørselsforbud.  

”Stærekasser” administreres alene af politiet.

Vi finder det mest relevante for trafiksikkerheden at farten er reguleret til 40 km/t, hvilket også er tilfældet for disse veje.

Hvidovre kommune

Strandhavens chikaner på Dybenskærvej

Som det kunne læses i nyhedsbrevet januar 2021, (klik eventuelt HER), har bestyrelsen, efter der nu for fjerde gang siden august 2020, er nedlagt stolpe/r på Dybenskærvej, spurgt forvaltningen i Center for Trafik og Ejendomme om muligheden for, at der bliver plantet træer (foreslået af en af vores medlemmer i Strandhaven)

på de små øer ved chikanerne, så chikanerne ses tydeligere (som det ses på Fjeldstedvej fx), eller som bestyrelsen foreslår, alternativt, at der opsættes blå/hvide refleksskilte med ”Påbudt kørselsretning”, ligesom i rundkørslen.

Måske kunne løsningen være at opsætte begge dele.

Svar fra kommunen 29. februar 2021

Læs teksten herunder med den røde farve

Bestyrelsen har nu modtaget svar fra Center for Trafik og Ejendomme.

21. januar 2021
”Vi vil se på, hvordan vi kan gøre chikanerne mere synlige, så vi bedre undgår fremtidige påkørsler. Jeg kan ikke love, at det bliver med træer eller selvlysende skilte. Vi vil nok prøve at finde en løsning, der ikke er så omkostningsfuld”.


Formanden har igen skrevet til Center for Trafik og Ejendomme
Jeg blev kontaktet kort efter uheldet og så hvor slemt uheldet var. Bilen var godt skadet, flere air back der var udløst og jeg så hvor chokeret chaufføren var. Vi kan være glade for, at chaufføren ikke for at undgå stolpe nr. 2, - drejede ind på fortovet, men holdt køreretningen. Det kunne havde gået grueligt galt.

På billedet ses tydeligt, at på den forreste stolpe (som oftest bliver ramt) - er der en halv markering hvorimod den bagerste er en hel markering.
I første omgang kunne du måske får det ordnet så det er den brede markering der er på alle stolperne. Det ville måske hjælpe lidt? Hvad siger du til det?

Du kan godt rose dine folk. Det er et flot stykke arbejde og det er godt at bilistens forsikring betaler og ikke os borgere. 

Som du ved, er sikkerhed, i særdeles på Dybenskærvej, en kerne opgave for bestyrelsen.

4 påkørsler på 5 måneder er voldsomt. Heldigvis er ingen gående eller cyklende kommet til skade.

Kan Strandhaven købe træer (er blevet foreslået af et af Strandhavens medlemmer), købe skilte og forære dem til kommunen, i lighed med de vejbump vi har købt og foræret til kommunen?


Må ”Påbudt Passage” (D15_2) monteres direkte på stolperne?

Det ville vel ikke være så bekosteligt


Svar fra kommunen 29. januar 2021

"Vores tanker går på at opsætte nogle tydeligere og større rød/hvide-skilte i chikanerne på Dybenskærvej. Der kommer dog nok til at gå lidt tid, inden sådanne forbedringer kan udføres, da vores driftspersonale til udførelse af sådanne opgaver foreløbig er corona-hjemsendt.

Vi har ingen ønsker om fra jer at få foræret træer til chikanerne. Træer i vejarealer kræver en hel del efterfølgende vedligehold i form af blandt andet manuel vanding og saltbeskyttelse med opsætning og nedtagning af plader rundt træerne/chikanerne.

Beplantning med træer i chikanerne på Dybenskærvej koster så i øvrigt omkring 70.000 kr. ekskl. moms pr. styk. Selve træerne koster ikke så meget, men der skal foretages massive opgravninger og udbedringer af jordbundsforhold, hvis træerne skal have en chance for at overleve".

Vej -og Park Hvidovre kommune


-----------------------------------------------------------------------oooOooo-----------------------------------------------------------------------

Sådan kunne chikanen også markeres

Strandhaven 2. december 2023
Så er der igen væltet to stolper og en er slået skævt, nede ved Havnevejen, ud for Langåvej nr. 1. Underligt at politiet ikke har meldt det til kommunen. Det er blevet gjort via Hvidovre Kommune "GIV ET PRAJ"

https://www.hvidovre.dk/borger/veje-og-trafik/giv-et-praj/

Så skete det igen, igen, igen

28. december 2023