Siden er sidst opdateret 22. marts 2022

BASKETBALLBANEUDVALGET

Udvalget er p.t. nedlagt.

Se alle Strandhavens udvalg, klik her.

Hvis du ønske at være med omkring vedligeholdelse med mere i forbindelse med basketballbanen, bedes du kontakte bestyrelsen: bestyrelsen@strandhaven.nu

Referat fra generalforsamling i parcelforeningen Strandhaven 21. februar 2017.

Generalforsamling 21. februar 2017

Forslag fra Steen  (uddelt ved generalforsamlingen)
- Forslaget indebærer en rammebevilling på kr. 270.000,- til etablering af en basketball bane med 4 kurve.

Forslaget blev ved generalforsamlingen modificeret til 2 kurve, da den valgte løsning ikke har plads til 4 kurve. Forslaget blev derfor ændret til en rammebevilling på kr. 250.000,-.
- Steen Faurskov redegjorde for baggrunden og indholdet i forslaget. Der var med enkelte undtagelser stor tilfredshed med forslagets idé.

Beløbsstørrelsen gav dog anledning til en del debat. Forsamlingen var især bekymret for at dræne foreningens kasse. Ligeledes var der ønske om, at forslag af en sådan størrelse blev uddelt på forhånd, så flere har mulighed for at vurdere det.
Formand Ken Pedersen beklagede at forslaget ikke var blevet rundsendt til foreningen inden generalforsamlingen. - Forslaget blev sendt til afstemning og blev vedtaget med stemmerne 41 for og 21 imod, under forudsætning af, at der kan opnå kommunal godkendelse til projektet.

Tekst i forbindelse med fra tilbuddet firmaet Elverdal.

Der etableres en Basketbane som cirkelbane på ø 15 m med 2 basketkurve og med gummibelægning som underlag samt opstregning til 2 baner samt 2 ”Ostebaner”. Der afgraves 25 cm af muldjorden/græstørv og der opbygges en stabilbund med stenmel på toppen.

Jorden deponeres på grunden. Elverdal anbefaler ved udlægning på stabil bund 40mm gummi (15 epdm+25mm base) ved udlægning
direkte på afrettet stabilgrus. I dette tilfælde lægger vi 3 – 4 cm stenmel ovenpå stabilbunde samt 25mm
base + 10 mm epdm gummi .

Vi lægger stenmel for at kompence for 10 mm toplag således at man ikke ville kunne mærke evt småsten fra stabilbunden.

Sådan er den virkelige placering - Billedet er fra Google Earth