Strandhavens nyheder februar 2024                                             Senest opdateret 16. februar 2024

Indkaldelsen til generalforsamlingen den 28. februar 2024, -

er blevet rundsendt pr. mails/omdelt den 2. februar 2024.

Klik evt. HER.

LÆS OGSÅ HERUNDER:

Grundejerforeninger skal betale grundskyld fra 2025

Strandhavens ordinære generalforsamling 2024

Strandhavens ordinære generalforsamling afholdes 28. februar 2024. kl. 19:00 - 18:30 hvis du vil nyde lidt pizza. - Skriv datoen i din kalender.

Indkaldelsen, med regnskab, revisionsprodokol, budget, forslag til vedtægtsændringer, er rundsendt og omdelt og kan nu også ses her på hjemmesiden. Klik oppe for oven!!

Bestyrelsen håber, at så mange medlemmer som muligt vil møde op og være medbestemmende over Strandhavens fremtid.

Denne tekst herunder er med tilladelse kopieret fra BDO-Danmark's hjemmeside         14. februar 2024


Grundejerforeninger skal betale grundskyld fra 2025


I første omgang ser det meget uskyldigt ud, men på sigt bliver det formentlig ikke ubetydelige beløb, som landets husejere vil skulle betale i grundskyld gennem deres grundejerforeningskontingenter.

Selvom det efterhånden er nogle år siden, at den nye ejendomsvurderingslov blev vedtaget, så er betydningen af denne kun langsomt ved at vise sig. Det er som at læg-ge et stort puslespil, hvor det fulde billede først står klart, når den sidste brik er lagt. I forhold til boligskatterne udgøres brikkerne i første række af de nye (foreløbige) ejendomsvurderinger og nye skattesatser, men dernæst også af nye ministersvar og nye oplysninger fra Vurderingsstyrelsen.

Når det gælder landets boligejere, har udmeldingen fra Vurderingsstyrelsen hele tiden været, at fire ud af fem boligejere fra 2024 ville kunne se frem til lavere boligskatter, mens den sidste femtedel ville få en skatterabat, som beskytter deres boligøkonomi. Dette er imidlertid ikke den fulde sandhed. Alle de boligejere, der er medlem af en grundejerforening, vil nemlig kunne se frem til – via deres grundejerforeningskontingent – fra 2025 at skulle betale grundskyld af værdien af de fællesarealer, som grundejerforeningen ejer. Noget som næppe mange af dem hidtil har gjort.

Ministersvaret
I et nyligt svar til Folketingets Skatteudvalg (se herunder) - oplyste skatteministeren således, at fællesarealer, der ejes af grundejerforeninger, efter den nye lov vil blive kategoriseret som en ubebygget erhvervsgrund og vurderet til 1/10 af grundværdien pr. kvadratmeter for et standardiseret enfamilieshus med samme beliggenhed. Arealer, der er registreret som vej, vil dog blive vurderet til 0 kr.

Eksempel
Hvis man forestiller sig en rækkehusbebyggelse med 52 huse, hvor fællesarealet ekskl. veje udgør 22.000 m2, vil den årlige grundskyld komme til at udgøre 28.512 kr. svarende til 548 kr. pr. husstand, hvis det forudsættes, at den lokale grundskyld udgør 8,1 promille, og grundværdien pr. m2 for et standardiseret enfamilieshus i området udgør 2.000 kr. Grundskylden er beregnet som 8,1 0/00 af 80 % af 1/10 af 2.000 kr. x 22.000 m2.

Indfasning
For grundejerforeninger, der ikke hidtil har betalt grundskyld, kommer den første grundskyldsopkrævning i 2025 – altså til næste år –og den fulde betaling indfases over en periode på ca. 21 år. Grundejerforeningen i eksemplet ovenfor vil derfor i 2025 kun skulle betale grundskyld med 1.354 kr., mens grundskylden for hvert af de efterfølgende år maksimalt kan stige med et tilsvarende beløb.

Der går dermed nogle år, inden grundskylden for alvor vil kunne mærkes.

På sigt bliver der dog tale om ikke ubetydelige beløb, som grundejerforeningerne – og dermed husejerne – skal af med. Der findes angiveligt ingen tal for, hvor mange grundejerforeninger, der findes i Danmark og hvor store fællesarealer, de ejer. Hvis det forudsættes, at der findes 15.000 foreninger, som efter udløbet af indfasningsperioden i gennemsnit skal betale 25.000 kr. hver især, kommer den samlede regning til at lyde på 375 mio. kr. om året.

Den langsomme indfasning skyldes, at fællesarealerne første gang vurderes pr. 1.3.2021, men at grundskylden for årene 2022, 2023 og 2024 højst må stige med en procentdel af den tidligere betalte grundskyld, og da den er nul kroner, bliver regningen for disse år derfor det samme. For 2025 skal grundskylden beregnes på basis af vurderingen pr. 1.3.2023, men kan årligt højst stige med et beløb beregnet som 4,75 % af denne. SLUT.

Strandhavens fællesareal er på 4.447m2 og vi er 264 parceller til at betale.

Læs også denne korrespondance fra Folketinget


SKATTEMINISTERIET

6. november 2023
J.nr. 2023 - 7821


Til Folketinget

Skatteudvalget


Spørgsmål
Kan ministeren bekræfte, at grundejerforeningers veje og fællesarealer, der ifølge lokal plan ikke må bebygges, også fremadrettet vil blive vurderet til kroner nul, eller på anden vis undtaget for beskatning i den nye ejendomsvurderingslov?Svar

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 19 af 10. oktober 2023 (alm. del).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DD).

Jeppe Bruus / Rikke Kure Wendel


Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra Vurderingsstyrelsen:


”Ejendomme ejet af grundejerforeninger, der består af fællesarealer og vej, der ifølge lokalplan ikke må bebygges, vil i forbindelse med vurderingen blive kategoriseret som en ubebygget erhvervsgrund, jf. ejendomsvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 4.
Grunde af denne type, der ikke kan bebygges, og som ikke er registreret som vej i matrik len, kategoriseres som rekreativt areal, og vurderes til en tiendedel af grundværdien pr. kvadratmeter grundareal for et standardiseret enfamilieshus med samme beliggenhed som ejendommen og en grund af standardstørrelse, jf. ejendomsvurderingslovens § 34, stk. 1,
nr. 8, henholdsvis § 34 c, stk. 2.


Arealer, der er registreret som vej i matriklen, vil fortsat blive vurderet til 0 kroner, hvilket er en videreførelse af tidligere praksis.


Der vil ikke blive udarbejdet foreløbige vurderinger for ejendomme, der tidligere har været vurderet til 0 kr., jf. ejendomsvurderingslovens § 89 d. stk. 9, nr. 2.


Der vurderes ikke at være hjemmel til at undtage private grundejerforeninger fra vurdering efter ejendomsvurderingsloven.”


Klik på et af billederne for stor udgave

Trafiksikkerhed på Dybenskærvej

Bestyrelsen har skrevet til kommunen ved flere lejligheder. Det drejer om trafiksikkerheden på Dybenskærvej. I december 2023 blev stolperne på Dybenskærvej ramt hele to gange. Det er nu 8. gang der har været bud efter stolperne, siden maj 2020.


Her i januar 2024, en stolpe påkørt, dog ikke så voldsomt som det tidligere er set. I december og tidligere, er det tydeligt, at der har været fart på. Det må koste en del i reetablering og koste en del for den bilejer, der er involveret. Det værste er, hvis bilisten i sidste øjeblik undviger stolperne og rammer en eller flere fodgænger.


Vi har tidligere foreslået at et træ kunne gøre chikanerne mere synlige i dårligt vejr. De fleste af uheld er sket i mørke og i regnvejr.

Det har i dog tidligere afvist da, i mente at træer vil blive for dyre, der skal udskiftes en del jord, da jordbundsforholdene ikke er optimale. Der vil også være tale om mere vedligehold.


Nu vil vi gerne igen foreslå blå/hvide skilte om ”Påbudt Kørselsretning”, som vi har det på vores rundkørslen. (Skiltene kunne måske monteres direkte på stolperne???) - Se billede herover.


Den 1. februar 2024, var der en pige der blev kørt ned i vores rundkørsel. Det var mest en cykelhjelm og selve cyklen det gik ud over. Måske var det en ide at fjerne noget af bøgehækken, så cykellisterne bliver set tydeligere noget før.

Der er desværre mange cyklister, der ikke overholder deres vigepligt.


(Dagen efter at denne besked er sendt til kommunen, fik bestyrelsen den oplysning, at kommunen nu havde opsat gummistolper, i stedet for træstolper).

Bestyrelsen afventer nu svar fra kommunen.

Så fik vi afholdt Fastelavn i Strandhaven

Er der nogen der vil dele billeder, så send dem til formanden.

Fastelavn i Strandhaven 2024 - søndag den 4. februar 2024 kl. 12:00 til 15:00

Kære beboer i Strandhaven

Meget snart skal vi til det igen! Det har jo gået så godt de sidste år, så hvorfor ikke fortsætte! 

Bestyrelsen vil gerne inviterer jer alle til en fastelavnsfest 2024 i Frydenhøjhallen, Egevolden 106 Hvidovre.

I ved hvad I skal gøre;) Meld jer til og angiv hvor mange I bliver og alder på dem der gerne vil slå katten af tønden. Er der nok voksne så kan vi også have en tønde til dem;)

Meld gerne tilbage senest søndag den 28. januar så vi kan nå at købe tønder, pynt, bestille fastelavnsboller osv. Vi glæder os til at se en masse udklædte voksne og børn til en hyggelig dag med, at slå katten af tønden og spise fastelavnsboller. Og mon ikke der bliver en lille præmie til kattekonge, kattedronning og bedst udklædte   

Hvis der er nogle der vil hjælpe til med nogle praktiske ting så meld gerne tilbage. Evt. kan der skrives en privat besked til Duy.

Tilmelding foregår via Strandhavens facebookside (*) eller til duy@strandhaven.nu  

(*)  https://www.facebook.com/events/2828227950653165?ref=newsfeed

Så skete det igen, igen, igen

28. december 2023

6. og 13. december 2023

Strandhaven 2. december 2023
Så er der igen væltet to stolper og en er slået skævt, nede ved Havnevejen, ud for Langåvej nr. 1. Underligt at politiet ikke har meldt det til kommunen. Det er blevet gjort via Hvidovre Kommune "GIV ET PRAJ"

https://www.hvidovre.dk/borger/veje-og-trafik/giv-et-praj/

1, december 2023 - Jul 2023

TAK FOR ET MEGET FLOT ARRANGEMENT

Virkelig, et arrangement der samler folk.


Så nærmer julen sig, og dermed også alle traditionerne. I vores område afholder Fjeldstedvej 11 fredag d. 1-12-2023 kl. 17.00 lystænding på områdets store december-tilløbsstykke med alle julelysene. Lisbeth og Flemming uddeler æbleskiver og gløgg samt brunkager/pebernødder og saftevand, og det plejer at være et stort tilløbsstykke med folk fra nær og fjern.

November 2023

August 2023 - Nyt til udlån

Bestyrelsen har indkøbt et foldbart pop-op-festtelt med sidevægge 3x6 m antracitgrå - til udlån blandt foreningens medlemmer

Det foldbare festtelt er ideelt til en bred vifte af udendørsarrangementer såsom forestillinger, markeder, bryllupper, fester, grillfester mv.

Udendørsbaldakinen har et UV-bestandigt og vandafvisende tag, der er lavet af oxfordstof med PVC-coating, og det er derfor perfekt til udendørsbrug. Festteltet er designet med 3 aftagelige sidevægge med gennemsigtige vinduer for fuld beskyttelse. Stellet er fremstillet af rustfrit stål, hvilket gør havefestteltet stabilt og holdbart. Pop-op-festteltet er foldbart for nem opbevaring og transport. Det er let at montere. Bemærk: Dette telt må ALDRIG bruges under dårlige vejrforhold såsom kraftig vind, regn, sne, storm mv.