Hegn mod nabo

Siden er opdateret 25. august 2021

Man kan ikke selv bestemme farven på plankeværket

Se herunder

Retningslinjer for hegn mellem to naboer i Strandhaven


Læs eventuelt også retningslinjer for hegn mod vej, klik HER.

Læs eventuelt også retningslinjer for Strandhavens tage, klik HER.

Husk lige ved en hver ændring der afviger fra vores lokalplan 433, det kunne være: - Hegn mod vej, - farve på tag, - plankeværk mod nabo, skal der i hvert enkelt tilfælde ansøges hos kommunen. Ændringen må ikke igangsættes før godkendelsen er kommet fra kommunen.

Læs også mere under referatet.

Der ligger et referat fra et møde den 27. september 2004, hvor der blev talt om fortolkningen af Lokalplan 433 i forhold til hegn i skel og de røde tegltage.

Af referatet fremgår det, at kommunen tolker § 8.2 således, at hvis to naboer kan blive enige om andet end levende hegn i naboskel, så er det tilladt. Hvis naboerne ikke kan blive enige, har levende hegn første prioritet.

Kommunen fastholdt også på det tidspunkt, at hegning mod vejene skal udføres som levende hegn. læs også teksten under referatet.

Man kan ikke selv bestemme farven på plankeværket


Plankeværket skal fremstå i brun, sort, jordgrøn eller saltgrøn, jf. § 8.8 i Lokalplan 433. Se herunder.


Lokalplan 433 - stk. 8.8

Træhegn skal behandles med imprægneringsvæske i brun, sort, jordgrøn eller fremstå som trykimprægnerede i saltgrøn.

Uddrag af lokalplan 433


8.6 Hæk eller hegn langs vej må for hver ejendom kun afbrydes af en 3,00 m bred åbning ud for byggezone til garage eller carport,
og en højst 1,00 m bred åbning som fodgængeradgang, som vist på planbilag 4. - Se i lokalplanen, klik HER.


8.7 Højder beregnes fra overside fortovs bagkant.


8.8 Træhegn skal behandles med imprægneringsvæske i brun, sort, jordgrøn eller fremstå som trykimprægnerede i saltgrøn.


Læs mere i lokalplanen, klik HER.