Siden er opdateret 13. oktober 2023

TAGBELÆGNING PÅ STRANDHAVENS TAGE

Hvis du vil læse Strandhavens

Lokalplan 433, klik HER.

Emner på denne hjemmeside:

 • Farve på nye tagsten
 • Endestykkerne i gavlene (sternbræder)
 • Højden på taget i forbindelse med isolering
 • Solceller på bestående tag
 • Nyt tag bestående af solceller på hele taget

FORORD:

Det er mit håb, at denne nedenstående tekst og billeder kan bidrage til en nemmere oplevelse i forbindelse med udskiftning af tage i Strandhaven.


Det skal understreges at der tages stort forbehold for disse nedenstående oplysninger.

Det skal også understreges, at undertegnede/bestyrelsen på ingen måde er ansvarlig for disse oplysninger, - men oplysningerne skal betragtes som vejledede.


En del af oplysningerne, har jeg med tak modtaget fra medlemmer i Strandhaven.


Hvis du på nogen måde er i tvivl, efter at have læst lokalplanen, er det en god ide at kontakte kommunen, INDEN påbegyndelse af opgaven.

Januar 2022 - Efter der nu er kommet det fjerde soltag op i Strandhaven vil jeg, nævne de betingelser der er, som jeg og flere ser det her i starten af 2022.


Hvis de ser noget som du ikke mener er korrekt, eller du har nyere og bedre oplysningen, er du meget velkommen til at kontakte mig på mailadressen formand@strandhaven.nu

Du kan også ringe på 40 24 03 02. Bedst mellem 17 og 18.

-erik-

Solceller monteret på det bestående tag

Hvis du går med tanker om at monterer solceller på det bestående tag, ser jeg ikke noget til hindre for at det i de fleste tilfælde kan udføres uden kontakt til kommunen jf. vores Lokalplan 433 paragraf 7.9 som er beskrevet i det grå felt herunder.

Hvis du på nogen måde er i tvivl, skal du kontakte Hvidovrers kommunens tekniske forvaltning.

Her er en mailadressen til kommunen: hvidovre@hvidovre.dk    -erik-

Et medlem i Strandhaven skriver i januar 2022:

Solceller og solfangere kan, i de fleste tilfælde, opsættes uden tilladelse fra kommunen, idet etableringen hverken udvider etagearealet eller medfører en væsentlig anvendelsesændring. Vær dog OBS på om der er vilkår/regler i lokalplanen (og det er der) eller i byplanvedtægten.
Solceller og solfangere, som etableres på en bygning, bliver en del af den samlede bygning. Dette betyder at bebyggelsen efter etableringen af solcellerne og solfangerne, skal leve op til de højde- og afstandskrav, der findes i bygningsreglementets kapitel 2.
Når opsætningen af anlægget er udført, skal der gives oplysninger til opdatering af BBR (Bygnings- og Boligregistret). Oplysningerne kan sendes med e-mail til bbrbolig@hvidovre.dk


Tekst fra Lokalplan 433 stykke 7.9

Husk! hvis du vil have solceller tættere på skel end 2,50 meter, så skal der ansøges om en dispensation hos Hvidovre Kommune.

Nyt tag med solceller i sort der fylder hele taget

I dette tilfælde hvor solcelletaget er sort er der givet dispensation fra Lokalplan 433.

I lokalplanen står i 7.1:

Tag på beboelsesbygning skal udføres som symetrisk sadeltag, beklædt med røde tagsten i tegl.

Hvor eksisterende tage på beboelsesbygninger skal udskiftes, skal dette ske med røde tagsten i tegl.

Læs mere om dispensationen i det grønne felt et stykke nede på denne side.

December 2021


Nyt solcelletag i Strandhaven


Bestyrelsen har i forbindelse med tagprojektet på Brobyvej 38 fået flere henvendelser.

Det er det første af de ældre tage der bliver udskiftet med et nyt tag, hvor hele taget består af solceller.

Det er fremtiden der "banker på".

Familien der bor på Brobyvej har på opfordring, beskrevet forløbet og 1000TAK for det.


Solcelletag Brobyvej 38


I januar 2020 besluttede vi at det var på tide at få nyt tag, det var sunket flere steder, så vi indhentede tilbud fra forskellige tagfirmaer. I den forbindelse faldt vi over Ennogie taget. Et tag hvor selve tagbelægningen er lavet af solceller. Det syntes vi lød spændende, ja faktisk så spændende at vi ind imellem tager os til hovedet når der diskuteres solcelleparker osv i nyhederne.

For hvorfor ikke smide det op som tag? Tænk hvis alle gjorde det, så kunne vi plante træer i stedet for solceller på markerne.

Vi gik videre med ideen og fik et tilbud fra Ennogie på materialerne til taget og et tilbud fra tømrerfirmaet Pro Tagenergi som er dem der laver selve taget. Ja vi syntes det lød lidt mærkeligt at man skulle have 2 tilbud, men vi har selvfølgelig heller aldrig kastet os ud i et tagprojekt før.


1. marts 2020 fik vi lagt vores huslån om så vi nu også kunne betale for projektet. Så langt så godt.

Så blev Danmark lukket ned og det var nærmest umuligt at få kontakt til nogen på kommunen der vidste hvordan vi skulle gribe det her an. Da vi endelig fik kontakt til nogen fik vi at vide at vi skulle sende en dispensationsansøgning via mail, så det gjorde vi. Vi ventede en måned på svar, men der skete intet. Så tog vi kontakt igen og denne gang fik vi besked på at vi skulle søge om byggetilladelse via Byg og Miljøs hjemmeside og i den søge om dispensation. Grunden til at vi skulle søge byggetilladelse var at vi gik fra alm. tag til solcelletag. Det var ikke til at finde ud af hvad der var op og ned, for det var samme byggetilladelse man skulle udfylde som hvis man skulle bygge et helt nyt hus, men vi fandt ud af det til sidst.


Den 8/10-2020 fik vi så et afslag fordi farven på taget ikke var rødt. Det fik mig til tasterne, da jeg kunne huske at have læst noget fra et kommunalbestyrelsesmøde tilbage i 2007 hvor teknisk forvaltning fik tilladelse til at give dispensation til tage med farverne sort, brun og rød.


Den 29/10-2020 fik vi tilladelsen i hus.

Vi havde i mellemtiden løbende været i kontakt med både Ennogie og Pro Tagenergi for at holde dem til ilden og i december 2020 havde vi besøg af Bjarke fra Ennogie for at få styr på de sidste detaljer. Her viste han os det nye matte solcellepanel, som var det vi gerne ville have. Super smuk sort plade.

Efterfølgende er det så gået hak i hak med diverse udfordringer. Meningen var at vi skulle have været i gang med arbejdet i maj måned, men pludselig kunne de ikke skaffe de komponenter de skulle bruge for at producere panelerne. Dernæst så kunne de ikke få fragtet materialerne til Danmark og den sidste finte var at få skidtet gennem tolden. De holdt mere end 70 togsæt og ventede for at komme igennem.


Det er pga tolden at vores tag har stået kun med undertag de sidste to måneder. Hvis nu nogen har undret sig over hvorfor projektet var gået i stå.


Nu er projektet ved at være færdigt. Taget er lagt på og tilsluttet elnettet, nu mangler der kun de sidste småting.

Ennogie materialerne ligger på 230.000 kr. det er med 103 stk. aktive 115 Watts solcellemoduler, med en estimeret årlig produktion på 8.350 kWh. Ydermere er der de tilpasningsmoduler der er monteret de steder, hvor der ikke har været plads til et fuldt aktivt modul.


Tilsammen udgør det samlede tagareal 118 m2. Alle paneler der kan være aktive, er aktive.

Pro Tagenergi delen blev lige omkring 300.000 kr. Med i det er stillads, nedtagning og bortskaffelse af eksisterende tag inkl. container, genopretning af tagkonstruktion, undertag, oplægtning, nye sternbrædder monteret og grundet, nyt tagrendesystem (fra indvendigt til udvendigt), 3 nye velux vinduer med lysninger, montering af Ennogie tag, skorstensinddækning, 3 x taghætter og nye udhængsbrædder.


Bang A/S har stået for el delen og tilslutning til elnettet.

Prisen for hele projektet er ca. 530.000 kr. Jeg ved godt det er pebret, men materialer er dyre for tiden.

Smut forbi Ennogies hjemmeside https://ennogie.com/ og se hvad de kan.

Eller tag et kig på Pro Tagenergis hjemmeside https://pro-tagenergi.dk/. De har også en side på Facebook.

Brobyvej 38.

Eksempel på et svar fra kommunen 2021:


En parcel ansøgte om solcelletag den 15. juni 2020 og fik endelig svar 29. oktober 2021. 


Nedenstående er en dispensation givet af dato 29-10-2021


Hvidovre kommune skriver:


Dispensation efter planloven
Matr.nr. -- og, Avedøre By, Avedøre, Brobyvej 38, 2650 Hvidovre
Du meddeles herved dispensation til at opsætte sort solcelletag som ansøgt.


Vurdering og begrundelse


Det ansøgte er i strid med gældende planlægning for området. Lokalplan 433 § 7.1, som fastsætter, at tag på beboelsesbygninger skal udføres som symmetrisk sadeltag beklædt med røde tagsten i tegl.
Hvidovre Kommune ønsker at fremme den grønne udvikling, og ser derfor positivt på ønsket om opsætning af solcelletage generelt.
Hvidovre Kommune meddeler i medfør af planlovens § 19 dispensation fra lokalplanens bestemmelse vedr. tagmateriale og farvevalg, til at der må opsættes sort solcelletag på ovenstående adresse.


Begrundelsen for dispensationen er, at Teknik- og miljøudvalget d. 30-05- 2007 besluttede, at der kan meddeles tilladelse til oplægning af ny tagbelægning med enten teglsten eller betontagsten i farverne rød, brun eller
sort i pågældende lokalplanområde 433.
Hvidovre Kommune vurderer, at der kan meddeles dispensation til det ønskede, da projektet er i overensstemmelse med Teknik og Miljøudvalgets beslutning vedr. farvevalg, samt i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes Klimaplan ift. bæredygtige valg i byggematerialer.


Hvidovre Kommune er senest bekendt med at, der er givet en dispensation fra bestemmelsen i 2018.


Betingelser for dispensation
Dispensationen er givet på betingelse af:
• Taget skal anti-refleksbehandles, således at det ikke fremstår engroberet eller glasseret.
• Taget skal overholde lokalplanen hvad angår andre bestemmelser end § 7.1.


Hvidovre kommune

Før

Efter

Januar 2022 - Udskiftning af tag

Bemærk!

Hvis projektet afviger fra det beskrevet i Strandhavens Lokalplan 433, - skal der alle tilfælde laves kontakt til Hvidovre kommune, for at få tilladelse.


Det kunne være som her på denne side være i forbindelse med tagene, det kunne også være i forbindelse med hegn med vej, eller plankeværk mod nabo.


Ønske om sorte tagsten:

Se et eksempel på udskiftning til en sort tag. Du kan læse svaret fra på en ansøgning, længere nede på denne side.


Se lokalplanen klik HER.

Det er ALTID kommunen der har de sidst opdaterede oplysninger og retningslinier.


Ønsker du at ændre i tagets konstruktion, i forbindelse med udvendig isolation, kræver det en byggetilladelse.

Ved byggetilladelser skal denne hjemmeside anvendes. Byg og Miljø - Klik HER.


Gavlene:

Gavle skal udformes uden udhæng.

Undtaget fra dette er tagudhæng i gavle på fritliggende huse, på hjørnegrunde, hvor tagudhæng i gavle må føres max. 40 cm ud fra disse.


Kontakt kommunen INDEN arbejdet går igang.

Intentionen med denne hjemmeside er at holde informationerne om vores tage opdateret, så godt som muligt. Primært i forbindelse med udskiftning af tagsten, undertag og isolering.


Hvis du oplever noget står forkert eller der er tilføjelser, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen, så alt kommer til at stå så korrekt som overhovedet muligt.

På forhånd tak.

Efterisolering udefra

§ 6.6 i Lokalplan 433 (se skitse 6,5 meter), ville give problemer ved nyt tag og isolering udefra for opfyldelse af efterisoleringskravet i Bygningsreglementet. 

Kommunen har givet dispensitation fra 6.5 meters reglen i forbindelse med højere efterisoleringskrav, som ved isolering indefra spiser af boligarealet, ved udnyttelsen af første salen.

Husk altid at kontakte kommunen inden arbejdet påbegyndes.

Ønsker man at ændre i tagets konstruktion, kræver det en byggetilladelse.

Ved byggetilladelser skal denne hjemmeside anvendes. Bydg og Miljø - Klik HER.

Herunder kan du læse et dokument der omhandler Strandhavens tage.


Dokument med debat og beslutninger om vores tage, findes fra 2007.


Læs referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007, Hvidovre Rådhus.

Klik HER.

Læs I referatet fra side 25 til og med side 33.


Læs også:

VEDRØRENDE STRANDHAVENS TAGE

ad1) - Teknik- og Miljøudvalgsmøde 30. maj 2007 (Punkt 13, - Side 22)

ad2) - Møde med repræsentanter for Grundejerforeningen Strandhaven 26. marts 2007.

Klik her, - eller læs herunder.

Teknik- og Miljøudvalgsmøde 30. maj 2007 (Punkt 13, - Side 22)


Indstilling:


Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:


1. at der meddeles dispensation fra § 7.1 i Lokalplan 433 til bibeholdelse af de oplagte sorte
betontagsten på ejendommen Sandholtvej 1,


2. at Teknisk Forvaltning bemyndiges til fremover at afgøre ansøgninger om dispensation fra §
7.1 i Lokalplan 433 om tagbelægning, og at rammerne for bemyndigelsen til en konkret
behandling, er at der kan meddeles tilladelse til oplægning af ny tagbelægning med enten
tegltagsten eller betontagsten i farverne rød, brun eller sort. Tagstenene skal fremtræde i
natur eller engoberet*) og må ikke fremtræde edelengoberet**) eller glaseret.


Politisk beslutning:
Teknik- og Miljøudvalgets møde 30. maj 2007 Punkt 14:
Mikkel Dencker (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Tiltrådt.

Møde mellem kommunen og repræsentanter for Grundejerforeningen Strandhaven i 26. marts 2007.

Der blev afholdt møde om tagbelægningen på Sandholtvej 1.


På mødet deltog repræsentanter for Grundejerforeningen Strandhaven: Formand Kim Lund og sekretær Kim Blichert-Hansen samt repræsentanter for Teknisk Forvaltning.


Tagbelægningens materiale- og farvevalg - set i det historiske perspektiv for Parcelforeningen ”Strandhaven”, jf. ovenstående bemærkninger om planforhold siden 1963 - blev forelagt, drøftet og vurderet.
Grundejerforeningens repræsentanter gav udryk for, at lokalplanbestemmelser bør overholdes.


Grundejerforeningen kunne dog, i lyset af reaktioner efter naboorientering og af de faktiske forhold i øvrigt, tilslutte sig Teknisk Forvaltnings anbefaling: at der meddeles dispensation fra § 7.1 i Lokalplan 433 til bibeholdelse af de oplagte sorte betontagsten på ejendommen Sandholtvej 1, at Teknisk Forvaltning bemyndiges til fremover at afgøre ansøgninger om dispensation fra § 7.1 i Lokalplan 433 om tagbelægning, og at rammerne for bemyndigelsen til en konkret behandling er at der kan meddeles tilladelse til oplægning af ny tagbelægning med enten tegltagsten eller betontagsten i farverne rød, brun eller sort.


Tagstenene skal fremtræde i natur eller engoberet*) og må ikke fremtræde edelengoberet**) eller glaseret.


Teknisk Forvaltnings vurdering: Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at ved fremtidig oplægning af ny tagbelægning med enten tegltagsten eller betontagsten i farverne rød, brun eller sort vil det nuværende arkitektoniske udtryk ikke forringes.

I forbindelse med naboorienteringen har man modtaget 12 reaktioner, hvor der gives udtryk for, at lokalplan bør overholdes.


Dog skal der understreges at størsteparten af bemærkningerne går ud på: ”

Der skal være lighed for loven for alle”. Der er ikke mange der reelt har noget imod andre former og farver af tagbelægning. Samtidig har en del givet udtryk for, at § 7.1 i Lokalplan 433 bør ændres, så stridspunkterne lovliggøres.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*) Hvad er engobering?
En engobering består i korte træk af ler og vand, hvor forskellige lerfarver blandes med hinanden, indtil den rette farve fremkommer. Det korrekte, tekniske ord er en engobe. Denne engobe hældes ud over tegltagstenen, hvorefter engoben og teglen brændes sammen. Ler går i forbindelse med ler, og en ny og stærkere overflade fremkommer. Engoberede overflader er matte overflader. Enkelte kan dog have en mindre refleksion.


**) Hvad er ædelengobering?
En ædelengobering er en engobe, der tilsættes glasmel – altså glas knust til meget små enheder. Dette glasmel brændes sammen den stenen og giver overfladen en vis glansgrad. Glansen afhænger af fabrikatet og kan variere meget. Ved en ædelengobering er overfladen diffusionsåben, hvilket her i Danmark kan være en fordel, så tegltagstenen kan udtørre optimalt. Ædelengoberede tagsten kan anvendes i de fleste områder, mens mange lokalplaner ikke tillader større glans i taget.

Få tagstenen godkendt hos teknisk forvaltning i kommunen.


-Erik

Eksempel på et svar fra kommunen:


En parcel ansøgte 18. februar 2021 og fik svar 4. marts 2021. En ansøgningstid på ca. 14 dage.


I svaret stod:

Hvidovre kommune 4. marts 2021: (Tekst herunder tilrettet af red.)


”Dispensation fra Lokalplan 433 til at oplægge sorte tegltagsten Matr.nr. 10##, Avedøre By, Avedøre, Adresse nr. ##, 2650 Hvidovre.


Hvidovre Kommune har den 18-02-2021 modtaget jeres ansøgning om dispensation fra Lokalplan 433, § 7, stk. 7.1 til at oplægge sorte tegltagsten.
I nævnte bestemmelse fastsættes det at tag på beboelsesbygningen skal udføres som symmetrisk sadeltag beklædt med røde tagsten i tegl.

Hvor eksisterende tage på beboelsesbygninger skal udskiftes, skal dette ske med røde tagsten i tegl.


Planlovens § 19 (se herunder) - bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter § 68 stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. §§ 5u og 40.Hvidovre


Kommune meddeler hermed i medfør af planlovens § 19 dispensation fra lokalplanens bestemmelse til at der oplægges sorte tegltagsten.


Dispensationen gives på baggrund af, at Teknik-og Miljøudvalget på sit møde den 30-05-2007 besluttede, at der kan meddeles tilladelse til oplægning af ny tagbelægning med enten tegltagsten eller betontagsten i farverne rød, brun eller sort.

Dispensationen gives uden forudgående Naboorientering, efter Planlovens § 20 (se herunder) - stk. 2, hvor en forudgående orientering efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte personer og foreninger.


Der har ikke været en foretaget en naboorientering, da der i vores vurdering er lagt vægt på at ejendommen allerede er beklædt med sort tegltag-sten, og at det ses i området at flere ejendommen ikke er beklædt med røde teglsten.


Betingelser 1.

Dispensationen gives på betingelse af, at tagstenene fremtræder i natur eller engoberet og ikke fremtræder edelengoberet eller glaseret.

I henhold til planlovens § 56 stk.1 bortfalder dispensationen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.


Planloven:

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklage-nævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dkog www.virk.dk. Du logger på www.borger.dkeller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hvidovre Kommune.


En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 1800, hvis du er en virksomhed eller organisation og kr. 900, hvis du er en borger. Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.


Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


I henhold til planloven § 58, stk. 1 nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over denne afgørelse, hvis du mener, at kommunen ikke har haft ret til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klagen skal være modtaget i Klageportalen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.


Hvidovre Kommune skal, hvis vi vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb give meddelelse herom via Klageportalen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse jf. § 62, stk. 1.”


Planloven § 19

 1. § 19Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter§ 68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger, jf. dog stk. 3,§ 5 u,§ 36, stk. 1, nr. 18, og § 40.
 2. Stk. 2.Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
 3. Stk. 3.En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt i overensstemmelse med regler eller beslutning efter § 3 eller en tilladelse efter § 15 b, stk. 3, eller en aftale med en nationalparkfond eller en statslig, regional eller kommunal myndighed, kan kun fraviges med erhvervsministerens henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke.
 4. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse, jf. § 21 a.Planloven § 20

 1. § 20 Dispensationer efter § 19 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til:
  1. 1) ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen,
  2. 2) naboerne til den omhandlede ejendom og andre, som efter kommunalbestyrelsens vurdering har interesse i sagen, herunder det lokale kulturmiljøråd og
  3. 3) de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede landsdækkende foreninger og organisationer, jf. § 59, stk. 2, som over for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive orienteret om ansøgninger.
 2. Orienteringen skal indeholde oplysning om, at bemærkninger kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden 2 uger.
 3. Stk. 2.Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke
  1. 1) hvor en forudgående orientering efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte personer og foreninger,
  2. 2) ved dispensation, der meddeles i medfør afbyggelovens § 22, stk. 3, til opførelse af mere end et énfamiliehus til helårsbeboelse på en ejendom, jf.byggelovens § 10 A,
  3. 3) ved dispensation, der meddeles i medfør af § 19, stk. 4.
 4. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal give underretning om afgørelsen til dem, der rettidigt har fremsat bemærkninger efter at være orienteret i henhold til stk. 1.


Planloven § 68

 1. § 68 Region-, kommune- og lokalplaner, der er tilvejebragt efter de hidtidige planlove, opretholdes, indtil de ændres efter reglerne i denne lov.
 2. Stk. 2. Følgende planer m.v. i henhold til den hidtidige bygge- og byplanlovgivning bortfalder i den udstrækning, de er uforenelige med en lokalplan, og kan i øvrigt ophæves ved bestemmelser herom i en lokalplan: Byplanvedtægter, markplaner, reguleringsplaner, udredningsplaner, retningsplaner, magelægsplaner, beslutninger om friholdelse af et område for bebyggelse samt beslutninger om bevaring af bebyggelsers ydre fremtræden.


Efterisolering
Bygningsreglementet (BR18) stiller krav om gennemførelse af efterisolering ved udskiftning af tagbelægning (tagsten i vores kvarter).
Dog kun, hvis det er rentabelt eller ikke ødelægger arkitekturen.
Hvis man skal leve op til BR18, kommer man derfor næppe uden om at skulle efterisolere, hvis man skifter tag.
Se under punket 4.0 - Klik HER.