Sidst opdateret 4. marts 2023

Lokalplan

og servitutter i

Parcelforeningen Strandhaven

Vores Lokalplan 433 er den 8. februar 2023 aflyst fra tingbogen
Tilbage i 2009 besluttede staten, at lokalplaner ikke længere skal tinglyses på de ejendomme, som lokalplanen omfatter. Lokalplaner bliver i stedet indberettet til Plandata.dk.

Det betyder, at nye lokalplaner ikke længere bliver tinglyst og kommunerne (herunder Hvidovre) fjerner løbende gældende lokalplaner fra tingbogen.

Det vigtigste at nævne, at lokalplanen ikke er aflyst. Den gælder fortsat.

Du kan se lokalplanen ved at klikke på linket herunder.

https://visplaner.plandata.dk/lokalplan/1062121/seneste?loc=718140%2C6170238%2C

Der er igennem årene efter lokalplanen blev vedtaget i 1996,

kommet flere muligheder dispensationer.

Se mere om dispensationerne i det gule felt herunder.

Det er således, at hvis man på sin parcel, vil udføre andet en det der er beskrevet i vores Lokalplan 433, det kunne være i forbindelse med tagene eller hegn, skal der i hvert enkelt tilfælde ansøges om dispensation.

LokalplaI 433 kan ses HER.

Skøde på din ejendom


På alle skøder i Strandhavens område, er der vedhæftet flere servitutter.

Servitutterne ligger i det dokument med betegnelsen Akt nr: 7_AVE_Q604 -

Dokumentet kan ses på Tinglysning.dk ved hjælp af Mit-id.


28.10.1949-12552-07


Dokumenttype: Servitut

Tillægstekst: Anmærkning anm byrder

Tillægstekst: Dok (dokument) om bebyggelse, benyttelse, grundejerfr mv, oversigt mv.

Tekst fra dokumentet. I teksten stykke 5, står blandt andet, at der er tinglyst medlemspligt af parcelforeningen.

Du kan se dokumentet ved af klikke HER.


15620 - af 3. december 1959  -1  5620-07


Dokumenttype: Servitut

Tillægstekst: Anmærkning anm byrder

Tillægstekst: Dok (dokument) om bebyggelse, benyttelse mv, forsynings-/afløbsledninger mv samt forbud mod visse virksomheder

I teksten står stykke 14 blandt andet: -  På parcellerne må der ikke være nogen beplantning, hvis højde overstiger 6,5 m.,

Du kan se dokumentet ved af klikke HER.

14.07.1997-8768-07


Dokumenttype: Lokalplan

Tillægstekst: Lokalplan nr 433

For at bevare en vis ensartethed i kvarteret, et det vigtigt at parcelejerne overholder Hvidovre kommunes Lokalplan nr. 433.

Lokalplan 433 kan ses HER.


Lokalplan 433 var i 2020 til debat og der blev truffet en beslutning

Konklusionen fra mødet:

Med den politiske beslutning i Bygge- og Planudvalget fastholdes lokalplanens bestemmelse med, at det levende hegn foran det faste hegn består af levende træer, buske eller planter, der er i stand til at klare sig uden et fast hegn som støtte.

Desuden er det slået fast, at de faste hegn, der har en åben og lav karakter, ikke er i overensstemmelse med lokalplanen.


Bestyrelsen vil opfordre til, at man overholder lokalplanens bestemmelser, når man går i gang med nye tiltag på sin parcel.


Husk at nærlæse lokalplanen før I overvejer større ændringer ved hus og grund.


Dispensationer fra lokalplanen.


Der er igennem årene efter lokalplanen blev vedtaget i 1996 kommet flere muligheder dispensationer.

Husk altid at kontakte kommunen INDEN ombygningen.


Dispensationsmuligheder i forbindelse med lokalplan 433:


Tagene i Strandhaven:

  • Mulighed for solcelletag
  • Farve på tagstenene
  • Højden på taget i forbindelse med isolering.       
  • Klik HER.

Hegn:

  • Hegn mod Strandhavens veje. Klik HER.
  • Hegn imod nabo. Klik HER.


Se eventuelt også indholdsfortegnelsen på forsiden, klik HER.