Senest opdateret 18. november 2021

STRANDHAVENS HISTORIE


Strandhavens historie består af 6 afsnit:


1. afsnit -

Foreningens historie 1918 - 1935/1936.

*Valby Fælled*

Gul baggrund. Her på denne side.


2. afsnit - Foreningens historie 1935/1936 - 1946/1947.

*Hammelstrupvej/Gammel Køge Landevej* 

Blå baggrund. Her på denne side.


3. afsnit -

Foreningens historie 1947- 2018.

*Avedøre 1*

Grøn baggrund. Klik HER.


4. afsnit -

Foreningens historie 2018 til --->

*Avedøre 2*

Orange baggrund. Klik HER.


5. afsnit -

Foreningens formænd igennem tiderne.

Klik HER.


6. afsnit -

Kilder og linksamling.

Klik HER.

I anledning af Strandhavens 102-års jubilæum den

23. november 2020 ønsker bestyrelsen at få opdateret den del af Strandhavens hjemmeside der omhandler Strandhavens historie.

Alt kan stort set bruges. Billeder, smalfilm, dokumenter, tegninger, beretninger om gamle dage med mere.

Se fx på billedet, hvor Himmerigsgården lå.

Gården blev købt i 1947 for 260.000 kr. og blev nedbrændt af hjemmeværnet i 1967.

Ved du for resten hvorfor vores dejlige område hedder Strandhaven?

Der er lagt mange timer i at beskrive Strandhavens historie, men mere kan komme til. Så kig i skuffer og skabe, om DU har noget, der kan bruges. På forhånd tak. Kontakt formanden på 40 24 03 02 eller skriv til: formand@strandhaven.nu

Disse sider om foreningens historie, vil blive opdateret så snart der kommer nyt

eller der kommer oplysninger om rettelser.

Se det sidste nye i afsnit nr. 4, klik HER.

Strandhaven 100 år

23. november 1918

23. november 2018

Foredrag om de 100 år


Gik du glip af foredraget om foreningen igennem 100 år, kan du klikke på ikonet eller billedet her til højre.


Foredraget vare 1 time og 25 min.

Klik på billedet for stort format

Forord


I anledning af foreningens 100-års jubilæum, den 23. november 2018, har undertegnede fået den fornøjelse at indsamle data og oplysninger om vores forening igennem 100 år.


De fleste data, oplysninger og billeder med mere, er fundet i foreningens arkiver og på internettet.

Jeg tager forbehold for rigtigheden af disse data og oplysninger, jeg kan kun henvise til foreningens arkiver og Internettet.


Oplysningerne om foreningen igennem 100 år i rå tekst findes på en PDF-fil. - (Disse sider er ikke opdateret) - Klik HER.


Hvidovre Avis, Forstadsmuseet i Avedørelejren, Valby lokalarkiv, Helen Vedel, med flere har været til stor hjælp med oplysninger, tekst, billeder med mere.

Jeg vil på foreningens vegne gerne takke for denne velvilje.


Da de fleste data, oplysninger og billeder er over 70 år gamle er ophavsretten udløbet.


De fleste billeder på denne hjemmeside er foreningens ejendom. Der er billeder/avisudklip hvor der er givet tilladelse til kopi på denne hjemmeside. En del af billederne er taget af undertegnede.

Hvis nogen vil gøre krav på billedernes rettigheder, bedes vedkommende kontakte undertegnede.


1942-1943

I 1942-1943 blev der optaget en film i forbindelse med foreningens

25-års jubilæum 23. november 1943. Filmen er optaget i sort hvid og som 2 stk. celluloid stumfilm. De findes nu i digitale udgaver.

Da det er foreningens ejendom, er der heller ikke problemer med ophavsretten.


Filmen fra 25-års jubilæet, er blevet redigeret i 2018, hvor der er tilføjet musik, tekster og lyde.

De to film er i 2018 sat sammen til en. 

Efter de nye oplysninger om at Strandhaven fra 1935 til 1947 lå meget tæt på Ellebjergvej, er filmen igen blevet renoveret i juni 2021, så det således er anden udgave.

Klik HER.


Hvis du vil se de oprindelige to film i rå tilstand, kan du klikke på:

Spole nr. 1 klik HER.

Spole nr. 2 klik HER.

Se mere under andet afsnit (afsnit med gul baggrund)


1968

Der er også optaget en lille film i forbindelse

med 50-års jubilæet i 1968.

Film i redigeret udgave med musik, klik HER.

Film i fuld udgave uden lyd klik HER.

Se mere under tredje afsnit.


God fornøjelse med tekst, billeder og film.

Redigeret i november 2018 og juni 2021, - af Erik Bech Sabinsky.


P.S.

Hvis du mener at noget ikke er korrekt, bedes du kontakte ovenstående så vi kan få det rettet. Skriv til:

webmaster@strandhaven.nu


FØRSTE AFSNIT (Gul baggrund)

1918 til 1935 - Tiden på Valby Fælled

Ellebjergvej >>

Gammel

Køgevej

Landevej>>

4

2

1

3

Klik på billederne for stor udgave

Klik på billederne for

stort format

FØRSTE AFSNIT, 1918 til 1935

Valby Fælled (I dag Valbyparken).


1918

Den første Kolonihaveforening “Strandhaven” lå på Valby Fælled - 1918-1935.

Se pil nr. 1 herover.


Valby Fælled hedder i dag Valbyparken.


Trangen til jord under neglene var åbenbart meget stor i starten af 1900-tallet. Københavns kommune havde jorden, som blev lejet ud på korte åremål på Valby Fælled. Alene i perioden 1911-1920 blev 2.729 områder udlejet til haveforeninger på fælleden.


23. november 1918

Formanden for haveforeningen “Kongens Enghave”, Hr. Johansen, åbnede det stiftende møde 23. november 1918 på Ny Ravnsborg, der lå på Vesterfælledvej, Vesterbro.

Han bød velkommen til en lille jordinteresseret  forsamling. Dagsorden var at vælge en bestyrelse til den nye forening på fælleden.


Foreningens første formand blev H. Rasmussen.


Den 8. december 1918 var landmåleren klar og ved lodtrækning blev haverne fordelt. Bestyrelsen var samlet for at lave et udkast til foreningens love.


1919

- På generalforsamlingen den 7. februar 1919, blev foreningens navn livligt drøftet. Foreningens første love blev vedtaget.


Foreningens navn

Der var kommet flere forslag til foreningens navn:

"Pax" - "Vesterled" og "Strandhaven"

"Pax" fik 2 stemmer, - "Vesterled" fik 7 stemmer og “Strandhaven” fik 32 stemmer.

"Strandhaven" naturligvis, fordi foreningen lå lige i nærheden af vandet. Se billedet foroven.

Foreningens første love blev vedtaget.

Klik på billederne for stort format

1925

Folketællingerne fra 1925. Læs mere, klik HER.

Af havestierne i kolonihaven kan nævnes: Bjergmansstien, Aamandstien, Elverpigestien, 


1930

Endnu en folkeoptælling. Læs mere, klik HER.

En af de nærmeste naboer var Haveforeningen Kalvebod, som stadig ligger der.

Se pil nr. 3 herover.


Det var især indbyggere på Vesterbro, der befolkede Strandhaven i sommerhalvåret.

Mange var arbejdere der søgte områder med lys og luft.


Der var mange som boede fast i Strandhaven i børnenes sommerferie. De voksne havde godt nok ikke sommerferie dengang, men der var mange arbejdsløse.


Det var ikke den bedste badestrand og heller ikke det bedste badevand, men der var ikke noget forbud mod at bade.

Når konerne vaskede storvask, så stod de ved vandposten og skyllede tøj, så der var altid pløret på jorden.


Mange fik bygget sommerhuse, men det var ikke paladser, der blev opført. Husene blev lavet af Ford-kasser, Chevrolet-kasser, gamle sildekasser og andre anvendelige genbrugsmaterialer med bølgeblik på tagene.


1935

På bestyrelsesmødet den 7. juli 1935, meddelte formand H. Rasmussen, at han havde modtaget et brev fra forretningsfører Nielsen og fra magistraten, angående opsigelse af haverne.

Han meddelte desuden, at han havde modtaget skrivelser fra Kolonihaveforbundet, Politikken, BT, Socialdemokraten til præmiering af haverne.


På generalforsamlingen den 31. juli 1935, meddelte formanden, at han havde modtaget en opsigelse af foreningens areal pr. 1. november 1935.

Kommenen skulle anvende arealet til losseplads.

Se pil nr. 2 herover.

Det blev nævnt at den årlige leje var 2.826,74 kr. årligt.

Der var en livlig debat om marketenderiet manglede vare.

Alle blev opfordret til at rydde op efter flytningen, så der ikke kom ekstraregninger.


På bestyrelsesmødet den 25. august 1935 oplyste formand H. Rasmussen, at området skulle være ryddet 1. oktober 1935.


Ved den ekstraordinære generalforsamling den - 22. september 1935 oplyste formand H. Rasmussen, at nu skulle man flytte haveforeningen.

Han oplyste desuden, at foreningen havde fået lov til at leje et stykke jord ved Gammel Køge Landevej i nærheden af Ellebjergvej. Se pil nr. 4 herover.

Han fortalte ligeledes, at man havde påbegyndt udstykningen af området.


Han oplyste også at det ville blive noget dyrere det nye sted og der ville være standardtype på husene.

Lejeprisen ville være 5 øre pr. kvadratalen. Der skal 2,56411 kvadratalen til en kvadratmeter. Det vil sige at 1 m2 kostede 12,82 øre.


H. Rasmussen fortalte endvidere, at mange af husene var forfaldne og ville være svære at flytte og han ønskede at dem der ville flytte med til Gammel Køge Landevej, ville holde sammen.


Det blev oplyst, at der skulle opføres en bro fra området og ud til Gammel Køge Landevej og der skulle levende hegn ud mod Gammel Køge landevej og han oplyste desuden, at helårsbeboelse ikke var tilladt og dyrehold heller ikke var tilladt.


På bestyrelsesmøde den 25. oktober 1935, blev det nævnt, at rydningen af området er sat til 1. november 1935.

Det var dog ikke let at få hele området ryddet og en ny dato blev sat til 15. januar 1936.


Man havde i lange perioder problemer med vandet. Det lugtede og smagte ikke godt.

Klik på billederne

for stort format

Klik på billederne

for stort format

2021

Set på Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv

h/f “Strandhaven” – (1.g. nævnt) 1933-1937(ikke 938) (lå på Hammelstrupvej (efter nr.7 (933)(tlf: Valby 1272(933))

Teksten kan findes HER.

2021

I juni 2021 var vi så heldige at modtage nogle billeder fra Oda Larsen, som har har boet både i Strandhaven på Valby Fælled og i Strandhaven på Gammel Køge landevej.

Da de boede på Valby Fælled boede de i huset året rundt. Som det kan ses på figuren boede de meget tæt på lodsepladsen og Oda blev nogen gange kaldt "Lossepladspigen" På billedet til venstre er det Oda der er den mindste af pigerne.

Historien fortsætter i afsnit nr. 2 herunder (blå baggrund).

Man havde hønsehold. Økonomien var stram og det var en fordel at være selvforsynende, med kød og grønsager

Billedet her er fra Valby Fælled. Her ses huset med terrasse, Da man flyttede huset til Gammel Køge Landevej kom terrassen ikke med. Den var blevet for gammel.

Billedet her er fra Valby Fælled og det er Oda Larsens farmor og farfars hus. Det ses tydeligt, at ikke alle husene var bygget af Ford-kasser.

Oda Larsen fortæller, at selvom tiderne var forholdvis fattige, kunne der engang imellem købes nogle brædder.

Tak til Oda Larsen for historien og for billederne.

Klik på billederne for stort format

Klik på billederne for stort format

Klik på billederne for stort format

Klik på et af billederne

for stor udgave

Beskrivelser på Facebook og Hvidovre Avis fra personer der har boet der.

Hvidovre Avis 19. marts 2019, stod blandt andet:

Jeg er født i den første Strandhave ved Hammelstrupvej, nær ved Kalveboderne i 1929 og flyttede med min familie til et nyt område ved Gl. Køgevej i 1935. Det var nær Ellebjergvej.

Da Strandhaven igen måtte flytte i 1947, solgte min far huset, da han syntes, det var for langt at tage ud til Avedøre.

Jeg har nogle billeder, både fra den første og den anden Strandhave.

Oda Larsen. Læs hele artiklen klik HER.


Redaktionen har været så heldige at modtage billeder fra huset, som blev flyttet med

fra Stranhaven boede på Valby Fælled til Strandhaven på Gammel Køge Landevej.

Som beskrevet i det forrige afsnit kom terrassen ikke med.


Billedet til venstre Oda Larsen vinder pigernes løb. Billedet til højre. Pigen øverst til højre er Oda Larsen. Her er Oda ved at få udlevere en slikkepind.

Billederne er fra Strandhavens film 1942-1943. Filmen er optaget i forbindelse med Strandhavens 25-års jubilæum 1943.

Oda Larsen bekræfter også her, at Strandhaven lå tæt på Ellebjergvej i 1935-1947.

Efter de nye oplysninger om at Strandhaven fra 1935 til 1947 lå meget tæt på Ellebjergvej, er filmen igen blevet renoverer i juni 2021, så det således er anden udgave.

Hvis du vil se/gense filmen klik HER.

Maj 2021 - Navnet er kendt af redaktionen

Hej, jeg kan fortælle at Strandhaven lå ca. hvor “Hjem og Fix ligger i dag.

Mine forældre havde kolonihave derude og jeg opholdt mig i kolonihaven hver sommer, indtil haverne blev nedlagt.

Det var en meget flot indgang man skulle igennem, efter man var kommet over grøfterne som lå parallelt med gl. køge landevej.

Jeg kan huske der var en marketender, som jeg mener var i et stenhus. Ellers var alle husene vist træhuse. Vi boede på Erantisvej nr 4. Der var en lodseplads vi kunne se fra vores have. Den lå nok på det område hvor der er i dag er det store sportsområde.

Jeg er fra 1935, så du kan nok forstå at jeg ikke husker så meget.

Køb af Himmerigsgården i Avedøre 1947

Fortsættes i afsnit 3 (Grøn område).

Klik HER.

STRANDHAVENS HISTORIE


Disse historie sider består af 6 afsnit:


1. afsnit -

Foreningens historie 1918 - 1935/1936.

Gul baggrund. Her på denne side.


2. afsnit - Foreningens historie 1935/1936 - 1946/1947. Blå baggrund. Her på denne side.


3. afsnit -

Foreningens historie 1947- 2018.

Grøn baggrund. Klik HER.


4. afsnit -

Foreningens historie 2018 til --->

Orange baggrund. Klik HER.


5. afsnit -

Foreningens formænd igennem tiderne.

Klik HER.


6. afsnit -

Kilder og Linksamling.

Klik HER.

ANDET AFSNIT (Blå baggrund)

1935 - 1947

Tiden på Gammel Køge Landevej/Ellebjergvej

1935-1936

Haveforeningen Strandhaven flytter fra Valby Fælled - (se pil nr. 1) - til Gammel Køgevej Landevej ved Ellebjergvej - (se pil nr. 2).

Man lejede et stykke jord på østsiden af Gammel Køge Landevej. Lejekontrakten lød på 10 år. Matrikelnummeret var 2C af Valby.

<< Ellebjergvej

Gammel

Køge

Landevej >>

1

2

<< Hammelstrupvej

Flere steder har der stået, at Haveforeningen Strandhaven i denne perioden 1935-1947 lå over for Flaskekroen på Gammel Køgevej Landevej (ved Vigerslevvej).Det har blandt andet, stået i Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs hæfte nr. 3 - 2016, i artiklen "En tur igennem Strandhavekvarteret". I årbogen 2018 om "Strandhavens 100 års fødselsdag". Det er set på Haveforeningen Rosens hjemmeside og det har været beskrevet her på denne hjemmeside.


Dette er dog ikke korrekt.

Strandhaven lå mere tæt på Ellebjergvej. Se billederne herunder. Det ses tydeligt at Henkels sæbefabrik og Sukkerfabrikken lå tæt på Strandhaven, med Ellebjergvej imellem.


Maj/juni 2021

Ud fra flere kriterier, kan det nu beskrives hvor Haveforeningen Strandhaven lå i perioden 1935 til 1947.

* Luftfoto fra 1944.

* Beskrivelser på Facebook, i Hvidovre Avis og ikke mindst fra personer der har boet der.

    (Læs eventuelt artiklen fra Hvidovre Avis af 19. marts 2019 klik HER.

    Læs mere nederst i dette felt med blå baggrund. 

* Baggrundsoplevelserne på filmen fra Strandhavens 25-års jubilæum.

   Efter de nye oplysninger om at Strandhaven fra 1935 til 1947 lå meget tæt på Ellebjergvej, er filmen igen             blevet renoveret i juni 2021, så det således er anden udgave.

   Se filmen klik HER.

   Læs mere herunder.

Vigerslevvej >

Gammel Køge Landevej >

< Strandhaven

< Ellebjergvej

< Hammelstrupvej

Klik på billedet

for stor udgave >

Jesuskirken

Kirkevænget 5A,

2500 København

"Sukkertoppen"

Carl Jacobsens Vej 25

2500 Valby

Henkels Sæbefabrik

Carl Jacobsens Vej

29-37

Klip fra video om Haveforeningen Strandhaven 25-års jubilæum i 1942

Mere om Strandhaven på Hammelstrupvej, ved Gammel Køgevej Landevej


På generalforsamlingen den 21. januar 1936 klager Landoy Hansen over at det var svært at komme til i det nye område på Køgevej, især når man kom med et helt hus.


Vejene var spærret af biler og andet. På denne måde kunne det blive dyrt med flyttebilen og flyttefolk.


Lejeprisen ville være 4 øre pr. kvadratalen.

Der skal 2,56411 kvadratalen til en kvadratmeter. Det vil sige at 1 m2 kostede 10 øre.


Det blev oplyst, at det ville koste 30,00 kr. pr. parcel at få indlagt vand.


Landoy Hansen blev  på generalforsamlingen valgt som ny formand, efter H. Rasmussen. som var foreningens første formand.


1942

I sensommeren 1942 blev der som tidligere år, afholdt en stor fest hvor man sagde tak for i år og på gensyn til næste år.


Der blev festet igennem med underholdning for børnene, lykkehjul, tombola, skydning med mere.

Alt dette kan ses på filmen fra jubilæet i 1943.


Den 21. september 1943 blev foreningens 25-års jubilæumsfest afholdt i Westbeach selskabslokaler, Haveselskabsvej 3 på Frederiksberg.


Der var indmarch, fællessang, optræden, taler med mere.


Der blev serveret 3 stk. smørrebrød, en øl, en snaps, 1 kop kaffe, 1 stk. kage for 2 kr. og 50 øre.

Det blev dog ændret til likør i stedet for kage til kaffen.


Der blev danset til Westerlunds orkester.

Det var fint og fornemt den gang.


1943

I forbindelse med 25-års jubilæet i 1943, blev der optaget to 8 mm film i sommeren 1942 og vinteren i 1943.


Til venstre lidt oppe kan du se den markante smedejerns indgang, som også kan ses på filmen.

Den store låge åbnes på fornemmeste vis.


Filmen fra 25-års jubilæet, er blevet redigeret i 2018, hvor der er tilføjet musik, tekster og lyde.

De to film i 2018, er sat sammen til en film.

Efter de nye oplysninger om at Strandhaven fra 1935 til 1947 lå meget tæt på Ellebjergvej, er filmen igen blevet renoveret i juni 2021, så det således er anden udgave.

Klik HER.


Hvis du vil se de oprindelige to film i rå tilstand, kan du klikke på:

Spole nr. 1 klik HER.

Spole nr. 2 klik HER.

Det skønne indgangsparti ved

Gammel Køgevej Landevej.

Læg mærke til trekantskiltet ude til venstre.

Det er hovedvejsskilt for hovedvej 151 mod København eller mod Køge.

Klik på

billederne

for stor

format

Klik på billederne

for stort format

Herunder billeder fra tiden ved

Gammel Køge Landevej

Klik på billederne for stort format

Klik på billederne for stort format

Klik på billederne for stort format

Klik på billederne for stort format

1935-1947

Mere om Strandhaven på

Gammel Køge Landevej


(I 1935 skiftede Køgevej navn til Gammel Køge Landevej)

Der blev etableret vandhaner i skel med 2 familier om en vandhane. Det var et stort fremskridt.


Foreningen lod opføre en bygning, som skulle bruges til marketenderi.

Den blev bygget med støbt fundament og muret op med mursten.

På det tidspunkt noget ganske fantastisk.


På foreningens festplads var en ret høj flagstang. Hver søndag præcis kl. 8 om morgenen gik formanden op for at hejse flaget.

Det gjorde han fra maj til september, Formanden gennem mange år hed Landoy Hansen, og når han tog sin hvide sejlsportskasket på, så var det tegn på at det var sommer.

Se billedet.


Under krigen, når der blev luftalarm, krøb folk ned i den dybe grøft, som lå langs med Køgevej.


På festpladsen var der den første søndag i august børnefest, inden børnene skulle starte i skole.

Der var stort optog gennem hele foreningen med hornorkester af DSU (Danmarks socialdemokratisk Ungdom) og FDF (Frivilligt Drenge Forbund).

Se det flotte optog fra filmen der blev optaget ved 25-års jubilæet. Filmen er blevet redigeret i oktober 2018, hvor der er tilføjet musik og lyde.

Det skal tilføjes at de to film er sat sammen til en.

Efter de nye oplysninger om at Strandhaven fra 1935 til 1947 lå meget tæt på Ellebjergvej, er filmen igen blevet renoveret i juni 2021, så det således er anden udgave.

Klik HER.


Hvis du vil se de oprindelige to film i rå tilstand, kan du klikke herunder.

Spole nr. 1 klik HER.

Spole nr. 2 klik HER.


Ordensreglementet:

Levende hegn måtte ikke være højere end 1 m over terræn, alt andet hegn var forbudt.


På søn- og helligdage måtte man ikke hænge vasketøj til tørre mellem kl. 10 og kl. 20.

Cykelkørsel på de små veje var forbudt mellem kl. 8 og kl. 21.


Hver lørdag i sommerhalvåret var der tvangsarbejde. Vejene med grus skulle reguleres, der skulle beskæres hække og træer og andre opgaver.

Det kostede 5 kr. ved udeblivelse og det var en del penge dengang.


1946

I 1946 nærmede tiden sig for de 10 års lejemål. Derefter lå man på 3 måneders opsigelse.

Det var svært at leve med derfor blev det besluttet, at bestyrelsen skulle finde et område, som kunne blive ejendomsjord sammen med de andre foreninger, Gyldenris, Solhøj og Rosen, som også lå ved Hammelstrupvej/Gammel Køge Landevej, og som også var blevet opsagt.


1946

På den ordinære generalforsamlingen 29. juli 1946, sagde formand Landoy Hansen, at der på haveforeningens grund var projekteret noget fabriksbyggeri og fortalte, at lejemålet ville blive opsagt.

Han fortalte desuden at Strandhaven var blevet tilbudt et stykke jord i Brøndbyøster (Avedøre) hvor der var godt og meget smukt. Han nævnede, at han syntes det var noget langt væk fra byen.

Da man i første omgang ikke skulle bruge hele haveforeningens areal, var det 48 haver der fik deres opsigelser, de andre haver kunne blive til 1. november 1947.


- På den ordinære generalforsamling 3. marts 1947 fortalte Landoy Hansen at han havde fået tilbud på at købe Himmerigsgården med redskaber for 300.000 kr. og hvis det gik i orden, ville en parcel på 1.000 kvadratalen = 400 m2 komme til at koste godt 100 kr. om året.

Formanden oplyste, at der ville blive arrangeret en fælles tur for alle der ville se det nye område i Avedøre.


- Den 26. november 1946 kom der besked fra jordkontoret, at lejemålet var udløbet per 1. november 1946.

Det oprindelige lejemål løb i 10 år, herefter var der 14 dages opsigelse fra begge sider.

Der var ca. 200 familier i haveforeningen i den periode.

Det gik dog meget trægt med flytningerne, sagen blev trukket i langdrag. Nogle af haverne blev tilbudt andre permanente haver i området.


1947

På bestyrelsesmødet den 9. januar 1947, kunne formand Landoy Hansen meddele, at han nu havde indledt forhandlinger om ejerjorden ved Brostykkevej. Man formoder af forhandlingerne foregik på Toftegården (nord for Strandhaven), - som dengang havde et tilhørsforhold til Himmerrigsgården.

(1823 Toftegården blev delt mellem søn 10b “Himmerigsgården” og datter 10a.


På bestyrelsesmødet den 28. marts 1947 meddeler formand Landoy Hansen, at det nu var gået i orden med køb af Himmerigsgården og jorden ved Brostykkevej.

Strandhaven havde lånt pengene af Statens Jordlovsudvalg, med Kolonihaveforbundet som kautionist.

Gården, redskaber og jorden blev købt for 260.000 kr. noget billigere end de oprindelige 300.000 kr.

Han forventede at jorden i Avedøre kunne overtages 1. maj 1947 og at der den 13. april 1947 kl. 11:00 ville være mulighed for at besigtige jorden og her kunne man komme med sit ønske om et stykke jord.


Der var tanker fremme om, at Strandhaven skulle dele jorden med de andre haveforeninger: Haveforeningen "Solhøj", Haveforeningen "Gyldenro" og Haveforeningen "Rosen".

Hertil havde formanden kraftige protester og man blev enige om, at det var Strandhavens projekt og Strandhavens jord og medlemmer i Strandhaven havde naturligvis førsteret.

På de betingelser blev de andre kolonihaver i området tilbudt at komme med til Avedøre.


På den ordinær Generalforsamling 4. september 1947.

blev det fortalt medlemmerne, at køb af gården og jorden var nu gået i orden.

Formand Landoy Hansen, fik til opgave at Strandhaven skulle opsige de sidste haver på Køgevej til den 1. november 1947.


Det viste sig dog at der var en del der ikke kunne overholde denne tidsfrist.