Kontakt til Hvidovre Kommune                                                                                   Siden er opdateret 31. januar 2022

KONTAKT TIL KOMMUNEN

Som parcelejere kan man i forskellige sammenhæng have behov for at kontakte kommunen.

Jeg vil her nævne nogle eksempler og vil nævne at der naturligvis er mange andre eksempler.


I forbindelse med dispensationer i forhold til Strandhavens Lokalplan 433, kan det være svært at vurdere hvem man skal stile sin ansøgning til.

Læs mere om dispensationerne ved at se i indholdsfortegnelsen. Her kan du også finde lokalplanen.


Jeg har den erfaring, at i de tilfælde hvor man ikke ved hvem der skal have ansøgningen/henvendelsen, - at sende ansøgningen til Hvidovre Kommunes fællespostkasse, og i ansøgningen skrive "Til rette vedkommende"

Fællespostkassen har mailadressen:  hvidovre@hvidovre.dk


VED FEJL OG MANGLER I FORBINDELSE MED HVIDOVRE KOMMUNE

På kommunens hjemmeside kan du melde en fejl via "Borger.dk" - "Giv din kommune et tip/praj"

Ved et klik HER - kommer du til en side hvor du kan skrive "Hvidovre" - derefter klik på "Videre". Så komme du til et kort hvor du kan zoome ind, til der hvor fejler eller manglen er. Klik på stedet og der kommer en markering.

Udfyld derefter de relevante data.


Giv din kommune et tip/praj

Du kan give et praj i forbindelse med fejl på vejene (huller med mere), en fortovsflise der er for høj, et vejskilt, eller en vejafmærkning der ikke står som den skal.
En fodgængerovergang der næste ikke kan ses, et kommunetræ, et fortov der trænger til vedligeholdelse.   

Der er næste ingen grænser, dog skal du være opmærksom på, at det skal være en sag hvor kommenen står for vedligeholdelsen.


SEAS-NVE - Vejbelysning

Ved eventuelle fejl eller mangler på Strandhavens fællesareal skal Strandhavens bestyrelse kontaktes.

Vejbelysning - Du kan melde en fejl direkte til SEAS-NVE. Klik HER.


VED FEJL OG MANGLER I FORBINDELSE MED STRANDHAVENS FÆLLESAREAL 

Ved fejl og mangler i forbindelse med Strandhavens fællesarel ved Sandholtvej, skal du ikke kontakte kommunen, men kontakte Strandhavens bestyrelse. Klik HER.Eksempler på hvor Hvidovre Kommunen/elselskabet  er blevet kontaktet

  • Ødelagte stolper ved chikanerne.
  • Ønske om bedre opmærkning ved chikanerne.
  • Huller i vejen.
  • Manglende gadebelysning.
  • Fortovsflise der er for høj.
  • Plankeværk mod vej.
  • Kommunens træer på hjørnerne.
  • Markering af parkeringsområder.
  • Manglende opmærkning i forbindelse med fodgængerovergange.