Sidst opdateret 26. september 2022

Strandhavens fællesareal Korshøjvej/Sandholtvej

Adressen på Strandhavens fællesareal er Korshøjvej 1 2650 Hvidovre.

Matrikkelnummer 10b Hvidovre.

Fællesarealet er på 5.358 m2.

Fællesarealet ejes af Strandhavens beboere.

Fællesarealet skal til enhver tid vedligeholdes af beboerne via Parcelforeningen Strandhaven.

Overnævnte tekst er kopieret fra Deklation 12552 af 28. oktober 1949.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i november 2019 -og vedtaget ved urafstemning blandt medlemmerne december i 2019


Strandhavens vedtægter paragraf 5:

§5 Fællesarealet og regler for fællesarealet


Stk. 1 Fællesarealet, Korshøjvej 1, ejes af Parcelforeningen Strandhaven.


Stk. 2 Fællesarealet må kun bruges af Parcelforeningen Strandhavens medlemmer og deres gæster.


Stk. 3 Private arrangementer må ikke afholdes på fællesarealet. Private arrangementer skal afholdes på egen parcel - dog kan dele af et sådant arrangement, såsom leg, boldspil og lignende afholdes på fællesarealet, hvis de øvrige regler i forbindelse med ophold på fællesarealet overholdes.


Stk. 4 Fællesarealet skal altid efterlades i pæn stand.


Stk. 5 Det til enhver tid gældende ordensreglement skal overholdes (se herunder).

April 2020 bestyrelses har vedtaget følgende:


Ordensregler for fællesarealet i Parcelforeningen Strandhaven


Fællesarealet


1) Fællesarealet må kun bruges af Parcelforeningen Strandhavens medlemmer og deres gæster.


2) Private arrangementer må ikke afholdes på fællesarealet. Private arrangementer skal afholdes på egen parcel - dog kan dele af et sådant arrangement, såsom leg, boldspil og lignende afholdes på fællesarealet, hvis de øvrige regler i forbindelse med ophold på fællesarealet overholdes.


3) Fællesarealet skal altid efterlades i pæn stand.


4) Knallert- og bilkørsel på fællesområdet er forbudt.


5) Ophold på fællesarealet er tilladt fra solopgang til solnedgang.


6) Støjende og larmende adfærd er forbudt.


7) Hunde er forbudt på vores fællesareal.


8) Ved ødelæggelse af legeredskaber, buske, træer og lignende på området, vil skadevolder blive stillet til ansvar.


9) Fejl og mangler skal straks indberettet til bestyrelsen.