Siden er opdateret 18. juni 2022

Varmepumper i Strandhaven

Juni 2022


Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra et medlem, som ønsker hjælp, da naboens varmepumpe generer med støj, primært om natten.
Bestyrelsen må desværre meddele, at dette problem ikke er noget, vi kan hjælpe med.


Vi vil dog, som tidligere beskrevet i et nyhedsbrev, opfordre til, at man bestræber sig på at støje så lidt som muligt.
Vi vil også opfordre til, hvis man føler sig generet af støj, at man tager en samtale med naboen om en eller anden form for afskærmning, der kan nedbringe støjen.


Generelt er afstandskravet fra varmepumpe til skel minimum 2,5 meter jf. BR18

(Bygningsreglementet). Støjen må højest være 45 dB om dagen, og 35 dB om natten.
Afstandskravet er nemt at forholde sig til, hvorimod at måle dB (dB=Decibel)

kræver specialinstrument.
En sidste mulighed er, at man beder kommunen om hjælp.

Her vil bestyrelsen dog opfordre til, at man forsøger med andre løsninger først.


Hvis man ønsker hjælp fra kommunen, kan en mail sendes til:

byggesag@hvidovre.dk
Her skal stå hvad der ønskes hjælp til, og meget gerne dokumenteret med fotos.


Læs evt. mere og beregn støjen på Energistyrelsens hjemmeside, hvor figuren

til højre er taget fra:

https://ens.dk/ansvarsomraader/varme/stoejberegner-varmepumper