Siden er sidst opdateret 17. december 2022

i

Parcelforeningen Strandhaven

Foreningen er på 264 medlemmer

Ved indflytning

Da bestyrelsen ikke altid får information om nytilflyttere, må I meget gerne kontakte kassereren, når I er flyttet ind. Klik her.

 

Foreningens formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fællesanliggender som grundejere inden for parcelforeningens område, herunder vedligeholdelse af Strandhavens fællesareal, på Korshøjvej 1, matrikelnummer: 10 zf, Avedøre by og sogn. Fællesrealet er på ca. 5.500 m2 - så hver parcel ejer ca. 20 m2. (Se kort nedderst)
Desuden er formålet også at styrke samhørigheden via fællesarealet og ved fælles arrangementer.


Indmeldelse og - Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsen sker automatisk ved overtagelsen af huset.

Det er på den ekstraordinære generalforsamling i juni 2021, besluttet at fra 1. januar 2022, vil dette indskud være på 0,00 kr.


Driftsgebyr/medlemskontingent

Kontingentets størrelse og indskudet, er vedtages på den årlige generalforsamling. Fortiden er beløbet 750,00 kr. og skal indbetales senest 1. maj.


Besøg fra Strandhavens bestyrelse

Som nytilflyttet vil du inden for 3 måneder efter du er flyttet til Strandhaven, få besøg af bestyrelsen, som vil byde velkommen.

Her vil du blive opfordret til at kontakte bestyrelsen hvis du har spørgsmål. Her er mailadressen til bestyrelsen: bestyrelsen@strandhaven.nu

Ved dette lille møde vil bestyrelsen uddele et velkomstbrev.

Hvis du vil se velkomstbrevet, klik HER.


Nyhedsbreve fra Strandhavens bestyrelse

Efter den ekstraordinære generalforsamling i juni 2021, blev det vedtaget, at kun dem der tilmeldte sig Elektronisk Post ville modtage bestyrelsens nyhedsbreve.

Beslutningen blev taget af hensyn til de resurser der blev anvendt til papir blæk til printeren med mere.


Har DU ikke modtaget nyhedsbreve, kan du på denne nedenstående hjemmeside se hvad du skal gøre.

https://strandhaven.nu/Post-fra-bestyrelsen.htmlHar du spørgsmål eller andet, kontakt bestyrelsen: bestyrelsen@strandhaven.nuSkøde på din nye ejendom.


På næsten alle skøder er der vedhæftet flere servitutter.

Servitutterne ligger i det dokument med betegnelsen 7_AVE_Q604 -

Dokumentet kan ses på Tinglysning.dk ved hjælp af MIT-id.28.10.1949-12552-07


Dokumenttype: Servitut

Tillægstekst: Anmærkning anm byrder

Tillægstekst: Dok (dokument) om bebyggelse, benyttelse, grundejerfr mv, oversigt mv.

Tekst fra dokumentet. 

I teksten står blandt andet, at der er tinglyst medlemspligt af grundejerforeningen. 

Du kan se dokumentet ved af klikke HER.03.12.1959-15620-07


Dokumenttype: Servitut

Tillægstekst: Anmærkning anm byrder

Tillægstekst: Dok (dokument) om bebyggelse, benyttelse mv, forsynings-/afløbsledninger mv -

samt forbud mod visse virksomheder

I teksten står blandt andet, - Stykke 14. På parcellerne må der ikke være nogen

beplantning, hvis højde overstiger 6,5 m.,

Du kan se dokumentet ved af klikke her.14.07.1997-8768-07


Dokumenttype: Servitut

Tillægstekst: Lokalplan nr 433

Lokalplan 433

For at bevare en vis ensartethed i kvarteret, et det vigtigt at parcelejerne overholder

Hvidovre kommunes lokalplan nr. 433.

LokalplaI 433 kan ses her.


Dispentioner fra Lokalplan 433

Det er flere muligheder for dispentation:

Hegn langs vej

Hegn ved nabo

Højden på taget i forbindelse med isolering

Farve på tagsten

Solceller på taget


Husk at nærlæse lokalplanen før I overvejer større ændringer ved hus og på grunden.


Strandhavens udvalg:

Aktivitetsudvalg, klik her.

Legepladsudvalg, klik her.

Basketballbaneudvalg, klik her.

Vedligeholdelsesudvalg, klik her.

Nedlagt Trafikudvalg. klik her.

Har du lyst til at være med i et eller flele udvalg klik ved udvalget.                            Strandhaven har oprettet en SMS-kæde. SMS-kæden skal anvendes til hvis

                            man oplever uregelmæssigheder i vores område. Læs mere klik her.Strandhaven har en meget anvendt Facebookside. Hvis du vil se siden, klik her.


Læs også om vores dejlige lokalområde. Klik her.


Læs mange flere emner.

Se indholdsforteglelsen på forsiden. Klik HER.


Endnu engang hjertelig velkommen.


Ejendomsmæglere der har spørgsmål bedes rette dem direkte til kassereren, klik her.


Venlig hilsen

Bestyrelsen

Praktisk Information

Det er således, at hvis man på sin parcel, vil udføre andet en det der er beskrevet i vores lokalplan 433, det kunne være i forbindelse med tagene eller hegn imod vejen, hegn mod nabo, - skal der i hvert enkelt tilfælde ansøges om dispensation.

For de to nævnte eksempler er der truffet afgørelser om generelle dispensationer. Det kan således betragtes som en formalitet, men det SKAL gøres. Lokalplan 433 kan ses HER.