Siden er sidst opdateret 4. oktober 2021

LEGEPLADSUDVALGET

Se alle Strandhavens udvalg, klik her.

Legepladsudvalget er p.t. nedlagt

Bestyrelsen må desværre konstatere at Strandhaven for tiden ikke har nogle udvalg.


Hvis du efter at have læst denne tekst, vil have lyst til at hjælpe til, bedes du kontakte bestyrelse, gerne med en mail til bestyrelsen@strandhaven.nu 

Fra det tidligere Legepladsudvalg

Så fik vil afholdt arbejdslørdag i legepladsudvalget 23. august 2020


Tak til dem, der mødte op for at hjælpe ved legepladsen.

Vi nåede det meste, inden regnen dukkede op, men vi mangler stadig 2 borde-bænke sæt, så hvis nogen andre har tid og lyst til en kort maleopgave i den kommende uge, så skriv til Legepladsudvalget.

legepladsudvalget@strandhaven.nu

Deltagerne i dag nød pizza og øl/vand, og der skulle nok også være en øl eller vand tilbage til den/dem, der har tid til at male et bænkesæt:)


Se billederne fra dagen.

Klik på billedet for stor format

(4)Legepladslordag_28_08_2020
(3)Legepladslordag_28_08_2020
(2)Legepladslordag_28_08_2020
(1)Legepladslordag_28_08_2020
(5)Legepladslordag_28_08_2020

Stor TAK til Legepladsudvalget

Se også den lille video, - klik her >>

Årets arbejdsdag på legepladsen var søndag den 23. august 2020


Så er det tid til årets arbejdsdag på legepladsen. Vi håber, at brugerne af legepladsen vil troppe op og give en hånd med. Der vil være øl/vand og lidt pizza til dem, der kan ofre nogle timer på vores allesammens legeplads. Hvis vejret ikke holder tørt, rykker vi arbejdsdagen til lørdag d. 29.august.

Årets opgaver inkluderer:
Græsslåning på voldene
Ukrudtsfjerning
Rivning af indgangsparti fra Sandholtvej
Montering af duepigge
Maling af balancebom
Maling af gåflader på legestativ/sandkasse
Maling af bænke

For at kunne vurdere behovet for pizza og drikkevarer, må I gerne vente med at tilmelde jer, til I er sikre på, at I kommer og hjælper til.

Mvh Legepladsudvalget, Søren & Kaspar


Red. - Se også Facebook, - klik her >

Legepladsudvalget:

Ifm. generalforsamlingen 2019 blev der etableret et legepladsudvalg i Strandhaven.
Udvalget skal bl.a. løbende vurdere, hvilke reparationer og udbedringer, der skal foretages indenfor budgetrammen, være med i det årlige legepladseftersyn samt vurdere behovet for nyindkøb. Efterfølgende kan udvalget søge penge udenfor budgetrammen på generalforsamlingen.

Har du lyst til at deltage i et eller flere udvalg, så skriv til bestyrelsen: bestyrelsen@strandhaven.nu

11. juni 2020

De nye legeredskaber på legepladsen må tages i brug

-Vi håber, at brugerne bliver glade for dem og behandler tingene ordentligt. Der er til info også kommet nyt sand i sandkassen, etableret nye faldunderlag (småsten) under gyngerne, kommet frisk sand (meget!) i sandkassen, der bliver indkøbt lidt sandlegetøj, og så har vi givet alle gyngerne en omgang med foreningens nye højtryksrenser, så de forhåbentlig er klattefri den næste tid.

God legelyst!

Mvh Legepladsudvalget


På bestyrelsens vegne vil jeg udtrykke en STOR tak til Legepladsudvalget. - Godt gået og godt vi fik et udvalg op og stå i 2019.

-Erik

Klik på billederne for stor udgave.

Ovenstående billede er taget med tilladelse.

2020 - 19. marts

Legepladsen

Der er desværre en eller flere der har været lidt hårdhændede over for vores bro på klatrestativet på vores legeplads. Broen har i en periode været afspærret, men er nu åben igen.


Vores tidligere formand Ken har forstærket broen, så den nu er mere sikker end nogensinde.

De bærende vanger er blevet forstærket. Tak til Ken.

 

Mere 2020 - Legepladsudvalget

I 2020 har legepladsudvalget på generalforsamlingen fået bevilget 60.000 kr. til en gennemgribende renovering.

De stolper der er råd I vil blive udskiftet.

Der vil kommen en ny vippe, et nyt kolbøttestativ og faldunderlaget vil blive udskiftet så vi undgår ulykker. Sandet i i sandkassen vil blive udskiftet.

Samm-Sall, entreprenøren, regner med at kunne påbegynde arbejdet slut juni/start juli. 

<< Kassen

blev anulleret

og således 

ikke indkøbt

25. august 2019

Legepladsudvalget er igang med at male, skrue og undersøge hvad der skal udskiftes af stolper og planker.

Der blev i august afholdt arbejdsdag på legepladsen, og udvalget vil gerne takke de fremmødte for hjælpen. Vi satser på at komme med et udspil med ønsker til opdatering af legepladsen til næste ordinære generalforsamling.

Klik på

et af

billederne

for stor

udgave

Inspektion af legepladsen:

Vores legeplads blev inspiceret 9. april 2019.

Rapporten kan læses her.

Februar 2019 - Legepladsudvalg

I februar 2019 fik vi på generalforsamlingen igen valgt et legepladsudvalg.