Siden er opdateret 21. marts 2022

VEDLIGEHOLDELSESUDVALGET

Se alle Strandhavens udvalg, klik her.

Vedligeholdelsesudvalg er p.t. nedlagt

Bestyrelsen må desværre konstatere at Strandhaven for tiden ikke har nogle udvalg.


Hvis du efter at have læst denne tekst, vil have lyst til at hjælpe til, bedes du kontakte bestyrelse, gerne med en mail til bestyrelsen@strandhaven.nu 

Så fik det tidligere vedligeholdelsesudvalg

afholdt arbejdesdag i 2021

Søndag den 11. juli 2021, - blev den første vedligeholdelsesdag for det nye Vedligeholdelsesudvalg afholdt, - i det fineste solskinsvejr.

Tak til Duy for at tage initiativet og tak til de fremmødte for det udførte arbejde.

Som det fremgår på billedet med traileren, blev der fjernet flere læs ukrudt og fjerner en del beplantning fra vores to høje. Der blev klippe hæk ved de to små passager, ved Allesøvej, og beplantningen ved skurene, blev klippen ned så der er adgang til skurene. Vi fik serveret en dejlig frokost, med drikkevare, der blev nydt i solen. - Der blev gjort pænt ved legepladsen og som det fremgår af billedet blev det så flot ved fællesbordet og omkring området ved sandkassen, og sørme om der ikke også blev malet et par borde og bænke. Da det hele var overstået, kunne der også lige blive tid til socialt samvær.

GODT GÅET.

Hvis du fremover også kunne tænke dig at deltage i vedligeholdelsen, kan du skrive til bestyrelsen:

bestyrelsen@strandhaven.nu

Læs også mere under billederne.

-erik-

27. juni 2021

Duy er ved at få samlet medlemmer til vedligeholdelse af legepladsen. Han har også tanker om igen, at få liv i Aktivitetsudvalget.

2020

Lørdag den 5. september 2020

Så fik vi afholdt vedligeholdelsesdag på fællesarealet.  Der var desværre ikke mødt så mange op i det dejlige solskin.

Som repræsentant for udvalget må jeg konstatere, at interessen stort set ikke er til stede og der vil ikke blive afholdte flere vedligeholdelsesdage på fællesarealet før efter generalforsamlingen februar 2021.

-Erik

Der vil blive afholdt arbejdslørdag den 5. september 2020.

Vi mødes ved skurene på fællesarealet kl.10:00.


Ved dårligt vejr, vil vi forsøge igen. Det bliver således lørdag den 12. september 2020.

I 2018 var der en del personer der viste interesse for dette udvalg, og da der er en del vi kunne udføre, vil bestyrelsen undersøge om der stadig er interesse for dette udvalg.


Hvis det er noget for dig?


Det vi kunne tage fat på er:

- Oprydning i skurene.

- Optælling af udendørs borde og cykelstativer.

- Maling af det store skur.

- Beskæring af buskene ved indgangene.

- Beskære beplantningen på højene.

- Beskære beplantningen ved skraldespande og omkring skiltene (øst-vest).

- Brænde ukrudt ved petanquebanen.

- Almindelig oprydning (dåser, flasker, papir med mere).

- Anden vedligeholdelse.


Da der som sidst, vil være tale om fællesspisning kræver det tilmelding. Hvis du vil deltage.  -

Skriv en mail til vedligeholdelsesudvalget@strandhaven.nu


Datoen til denne vedligeholdelse er også omtalt i Strandhavens nyhedsbrev, der er udkommet i august måned.

Vedligeholdelse af legepladsen, - det har legepladsudvalget taget sig så fint af.


Red. Erik.

Lidt om Vedligeholdelsesudvalget  


Efter at Legepladsudvalget er kommet til i februar 2018, har dette udvalg overtaget vedligeholdelsen af netop legepladsen.

Se også Legepladsudvalget - Klik her.


På generalforsamlingen i 2018 blev der oprettet et vedligeholdelsesudvalg.

Efter at bestyrelsen i 2018 havde afsat 45.000 kr. til vedligeholdelse af fællesarealet og 15.000 kr. til vedligeholdelse af legepladsen, blev der taget initiativ til at medlemmerne selv kunne udfør nogle af vedligeholdelsesopgaverne.

Argumentet for oprettelse af udvalget var dels at spare nogle penge, som kunne anvendes til andre formål, dels arbejdet med vedligeholdelsen, kunne skabe nogle relationer medlemmerne imellem.

På generalforsamlingen var der 8 der tilmeldte sig udvalget. Efterfølgende er der kommet yderligere 9 medlemmer via kontakt fra foreningens side på Facebook.

På de to arbejdsdage kom endnu flere til. Imponerende.

Hvis der sker ændringer i aftaler med mere, vil det ligeledes blive beskrevet på foreningens Facebook side.


Vi har afholdt vores første arbejdsweekend 5. og 6. maj 2018.

Det var imponerende at se, så mange der kom, og imponeret over hvordan der blev gået til de mange arbejdsopgaver.

Det var lige fra opsamling at skrald, beskære buske og træer, rense fliser, sand til sandkassen, male med mere. En stor opbakningen og hyggeligt samvær, store som små. Under dette dejlige billede, kan du se de skønne billeder fra de to dage..
Med venlig hilsen Ken og Erik

Marts 2020

Billeder fra arbejdsweekend 5. og 6. maj 2018

Logo_Vedligeholdelsesudvalget
(3)Arbejdsweekend_5_og_6_maj_2018
Underlag_gynger
(2)Arbejdsweekend_5_og_6_maj_2018
(5)Arbejdsweekend_5_og_6_maj_2018
(6)Arbejdsweekend_5_og_6_maj_2018
(7)Arbejdsweekend_5_og_6_maj_2018
(8)Arbejdsweekend_5_og_6_maj_2018
(9)Arbejdsweekend_5_og_6_maj_2018
(11)Arbejdsweekend_5_og_6_maj_2018
(12)Arbejdsweekend_5_og_6_maj_2018
(13)Arbejdsweekend_5_og_6_maj_2018
(14)Arbejdsweekend_5_og_6_maj_2018
(15)Arbejdsweekend_5_og_6_maj_2018
(16)Arbejdsweekend_5_og_6_maj_2018
(17)Arbejdsweekend_5_og_6_maj_2018
(1)Arbejdsweekend_5_og_6_maj_2018_edited1
(10)Arbejdsweekend_5_og_6_maj_2018
(1)Arbejdsweekend_5_og_6_maj_2018

5. og 6. maj 2018 var der for første gang i mange år arbejdsweekend på fællesarealet. Omkring 30 mødte op.

Nogen kom om lørdagen, andre søndag og nogle begge dage.

Vi fik sand til sandkassen, området omkring sandkassen blev gjort pænt, de to skure blev malet, der blev opsamlet skrald og ikke mindst blev de tre områder med beplantning beskåret.

Begge dage var der også tid til socialt samvær og tid til lidt mad og lidt at drikke. Se de skønne billeder herover.