Sidste redigeret 9. juli 2020


Ordensregler for Parcelforeningen Strandhaven


Hvornår må jeg bruge støjende værktøj?

I Strandhaven må du kun benytte støjende redskaber:

Mandag til fredag indtil kl. 19.00

og lør/søn/helligdag fra kl. 9.00 - 17.00

Hvad er vores gældende ordensregler for fællesarealet?

Vedtaget på generalforsamlingen/urafstemning og af bestyrelsen

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i november 2019 -

og vedtaget ved urafstemning

december 2019

Vedtaget på bestyrelsesmødet den

21. april 2020

1) Fællesarealet må kun bruges af Parcelforeningen Strandhavens medlemmer og deres gæster.
2) Private arrangementer må ikke afholdes på fællesarealet. Private arrangementer skal afholdes på egen parcel - dog kan dele af et sådant arrangement, såsom leg, boldspil og lignende afholdes på fællesarealet, hvis de øvrige regler i forbindelse med ophold på fællesarealet overholdes.
3) Fællesarealet skal altid efterlades i pæn stand.
4) Knallert- og bilkørsel på fællesområdet er forbudt.
5) Ophold på fællesarealet er tilladt fra solopgang til solnedgang.
6) Støjende og larmende adfærd er forbudt.
7) Hunde er forbudt på vores fællesareal.
8) Ved ødelæggelse af legeredskaber, buske, træer og lignende på området, vil skadevolder blive stillet til ansvar.
9) Fejl og mangler skal straks indberettet til bestyrelsen.

§5 Fællesarealet og regler for fællesarealet

Stk. 1 Fællesarealet, Korshøjvej 1, ejes af Parcelforeningen Strandhaven.

Stk. 2 Fællesarealet må kun bruges af Parcelforeningen Strandhavens medlemmer og deres gæster.

Stk. 3 Private arrangementer må ikke afholdes på fællesarealet. Private arrangementer skal afholdes på egen parcel - dog kan dele af et sådant arrangement, såsom leg, boldspil og lignende afholdes på fællesarealet, hvis de øvrige regler i forbindelse med ophold på fællesarealet overholdes.

Stk. 4 Fællesarealet skal altid efterlades i pæn stand.

Stk. 5 Det til enhver tid gældende ordensreglement skal overholdes.


Se regler fra bestyrelsesmødet 21. april 2020  >>>>

Klik på

billedet

for stor

udgave

- Vedligeholdelse af fortove og vedligeholdelse for de parceller der har hjørner

- Regler i forbindelse med kommunens høje træer

Læs om reglerne for parcelejernes forpligtigelser i forhold fortovene og læs mere om parcelejernes forpligtigelser i forhold fortovene på på parceller der har hjørner.

Læs også om reglerne i forbindelse med kommunens høje træer.

Klik HER.

LOKALPLAN 433  - HERUNDER HEGN LANGS VORES VEJE

Billedet er fra Hvidovre Avis 13. maj 2020

Du kan se artiklen ved at klikke HER.

Dette er tilladt efter dispentation.

Plankeværket bag den selvstående hæk,

må blive stående.

Læs om hvad der står i Strandhavens Lokalplan 433 om hegn mod vores veje, - og læs om

dispensationsmulighed  kommunen har lavet i juni 2020.

Klik HER.