20. januar 2021

Så er udskiftningen af vore træer kommet i Hvidovre Avis

Se i avisen på side 7 - Klik på linket herunder.

http://www.e-pages.dk/hvidovreavis/813/

25. januar 2021 Nye træer

Der er nu lagt ca. 5 cm. stigrus over arealet, som er et materiale, der får en let hård overflade. Denne opbygning giver træet de bedste vækstmuligheder.

Ukrudtsbekæmpelsen står Vej og Park for.

Den ”gamle” måde at lave belægning under træerne, er vi gået væk fra. Vi planter ikke længere i betonrør, og jo færre sten som rødderne skal skubbe op (om mange år), jo bedre er det.

28. januar 2021

Så er første runde af udskiftning af vores træer udført.

Driftslederen i kommunen skriver:
Hvad angår kommunikationen med jer/Grundejerforeningen, så hænger den unægtelig på mig. Hvis nogle mener, at jeg har været for sent ude og informere, så må jeg undskylde. Det skal jeg have med i mine tanker en anden gang.

Evaluering

Bestyrelsen kom meget sent ind i forløbet i forbindelse med udskiftningen. Vi fik dog ændret det således, at de træer der generede mest for solen, blev udskiftet førts. Vi fik ændret hvilke træ der skulle genplantes. Fra Prunus avium ’Plena’ – Fuglekirsebær 15-20 meter høje. Til Prunus hilleri ’Spire’ – Prydkirsebær. Træet bliver mellem 5-8 meter høje. 

Senest opdateret 18. november 2022

Strandhavens

træer på hjørnerne

December 2022

De sidste af kommunens træer på hjørnerne bliver udskiftet:

  • Brobyvej ud for nummer 2 og 41.
  • Hesselbjergvej ud for nummer 2.
  • Rishøjvej ud for nr. 2.
  • Hårslevvej ud for nr. 2 og 16.
  • Elkærvej ud for nr. 9 og 10.
  • Korshøjvej ud for nr. 2 og 14.
  • Allesøvej ud for nr. 8 og 10.
  • Sandholtvej ud for nr. 36 og overfor nr. 69.

 

En stor tak til Vej -og Park for godt samarbejde, hvor vi har fået indflydelse på rækkefølgen af udskiftningerne således, at der hvor træerne skyggede mest, blev skiftet først.

Første runde af udskiftning af vores træer er udført

Den 28. januar 2021, blev første runde at udskiftningen af træerne afsluttet.


Driftslederen i kommunen skriver:

Hvad angår kommunikationen med jer/Grundejerforeningen, så hænger den unægtelig på mig. Hvis nogle mener, at jeg har været for sent ude og informere, så må jeg undskylde. Det skal jeg have med i mine tanker en anden gang.

Evaluering

Bestyrelsen kom meget sent ind i forløbet omkring denne udskiftning. Vi fik dog ændret det således, at de træer der generede mest for solen, blev udskiftet først.
Vi fik ændret hvilke træer der skulle genplantes. Fra Prunus avium ’Plena’ – Fuglekirsebær, der bliver 15-20 meter høje, (se herunder), - til Prunus hilleri ’Spire’ – Prydkirsebær. Træerne bliver mellem 5-8 meter høje.

Bestyrelsen betragter sagen som afsluttet til de næste runder i 2021-2022.

Ønsker du at få dit hjørnetræ udskiftet til efteråret, - skriv til formand@strandhaven.nu

’Plena’ – Fuglekirsebær 15-20 meter højt

Nye træer på hjørnerne

Den 13. januar 2021, fik vi skiftet de første 7 træer på vores hjørner.

Læs eventuelt mere herunder

Klik på figuren for stor størrelse.

De røde pletter var kommunens første plan.

Tallene fra 1-9 udgør de reelle fældninger.

Vedrørende Strandhavens

træer på hjørnerne

Gennemgang af forløbet

November og december 2020

Hvis du som andre undrer dig over, at der i Strandhavens nordlige område, omkring Brobyvej og Dybenskærvej er fældet flere tæer, har jeg herunder forsøgt at beskrive forløbet.


Hvis du efter at have læst nedenstående har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen via mail, - klik HER.

-erik

10. december 2020 - Læs her!

Da kommunen skal i gang med at udskifte vores træer på hjørnerne, vil jeg bede alle der har trailere eller andet stående i nærheden af træerne om at gøre plads til kommunen.


Det skulle gerne være sådan, at kommunen kan komme til, også hvis der skal afbrændes ukrudt med mere.


Generelt er det sådan i Hvidovre kommune, at campingvogne og trailere kun må stå på vejene i 24 timer. Læs eventuelt reglerne ved at klikke HER.


Jeg vil lige gøre opmærksom på at Strandhaven har en udmærket trailer der kan udlånes ved kontakt til bestyrelsen. Hvis du er interesseret klik HER.

-erik

NOVEMBER 2020

Bestyrelsen har modtaget henvendelser fra vores medlemmer. Det drejer sig om at om foråret og efteråret har flere problemer med at træerne på hjørnerne skygger for solen. I flere haver er der om eftermiddagen skygge i hele haven og ingen sol på huset.

Det er til stor gene for dem der nyder solen, men også for dem der får eftermiddagssolen helt ind i stuerne og dermed holder på varmen til sent på aftenen.

I disse Corone-tider er det dejligt at kunne sidde udenfor så længe som muligt. Problemet er størst på sidevejene ved Brobyvej.

En del af træerne er blevet så store, at de påvirker hustagene i nærheden.


8. november 2020 - Kontakt til kommunen 

Det nævnes, at der i Strandhaven er flere træer der skygger i de små haver og steder hvor de store træer påvirker hustagene.


13. november 2020

Kommunen skriver:

Vi har tænkt os at udskifte følgende træer i år. Træerne der står uden for: - Brobyvej 35 og 41, - Allesøvej 10 og 16, - Korshøjvej 14 og 24, - og Agerbækvej 2 og 24.

Træerne vil vi udskifte med Prunus avium ’Plena’ – Fuglekirsebær i størrelsen 18 – 20 i stammediameter, som er et lysåbent og er et lille træ.  

I 2021/22 udskifter vi øvrige træer i jeres boligforening.

Venlig hilsen Hvidovre kommune.


Man kunne blive noget bekymret over at træerne kan blive 5-8 meter høje når de er udvokset, så vil de skygge for nogle af haverne og måske lave aflejringer på nogle af tagene. 


Kommunen beskriver ikke hvorfor de vil udskifte træerne (Red. Det gør de senere i forløbet). Man kunne gætte: Det kunne være på grund af de størrelser de har fået. Måske fordi de på grund af størrelsen ødelægger flere af fortovene? 

Kommunen havde planer om udskiftningen inden bestyrelsen kontakter dem, bestyrelsen er dog ikke blevet kontaktet før nu.

Det havde været dejligt om kommunen havde kontaktet bestyrelsen og dermed beboerne, inden en så stor ændring i vores dejlige område.

-Erik

20. november 2020

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Hvidovre kommune

Kommunen skriver:

Det er svært at finde et lille træ, som man samtidigt kan beskære, så fritrumsprofilen over vej er 4,2 meter og 2,4 meter over fortovet, som den skal være.

Mange små træer har også en krone, der ikke er lysåben, hvilket vil få dem til at kaste skygger i haverne, som vi jo helst også skulle undgå. Derfor er det ikke helt let at finde et egnet træ. 

Det skal også nævnes, at træerne næppe når deres fulde max højde, da jordbundsforholdene ikke bliver optimale, selv om vi selvfølgelig udskifter underlaget med rodvenligt bærelag. 


Når alt dette er sagt, så har jeg lidt flere forslag til trævalget: 

Acer platanoides ’Olmsted’ – Olmstedløn: Det er et 8 – 10 meter højt træ, med en forholdsvis smal krone, der desværre ikke er lysåben. Koelreuteria paniculata – Kinesertræ: Det er et ca. 10 meter højt træ, der i sine unge år er meget åbent. Det eneste sted det står i Hvidovre Kommune (i hvert fald som kommunalt træ), er på hjørnet af Gammel Køge Landevej / Brostykkevej, på græsrabatten ved parkeringspladsen.                                                                                                                          Prunus hilleri ’Spire’  - Klik på billedet

Prunus hilleri ’Spire’ – Prydkirsebær: Træet bliver mellem 5 – 8 meter højt.

Som yngre er kronen kegleformet, men den bliver bredere når træet bliver ældre. 

Prunus umineko – Japansk prydkirsebær: Træet bliver mellem 8 – 10 meter højt. Det har en slank kegleformet kronbygning.

Prunus umineko står på græsrabatten helt op mod Langhøjskolen, på forsiden ud mod Hvidovre Strandvej. Til sidst vil jeg sige, at vi er åbne for andre gode forslag, så hold jer ikke tilbage.

Dog vil jeg sige, at da vi gerne skulle udskifte træerne på 4 veje i år, så vil det være ønskeligt, med en tilbagemelding inden for den kommende uge.

Venlig hilsen

Hvidovre kommune

26. november 2020

Bestyrelsen har med følgendende begrundelser svaret Hvidovre kommune:


Bestyrelsen skal vi ikke komme med konkrete forslag til beplantning for de 7 parceller (måske flere) - der er plaget af skygger fra kommunens træer. Se adresserne på figuren herover.

De enkelte der er generet med skygge må kommunikere med kommunen, som tre af vore medlemmer allerede har gjort det.

Det kan være at kommunen kommer med forslag til, hvordan skyggeproblemerne kan løses.


Det samme gælder for alle øvrige træer i Strandhaven.

Vi som lægfolk, og bestyrelse, kan ikke uden kommunikation med medlemmerne bestemme hvilken type træ der skal erstatte de gamle træer. 

Med dette nævnt, har vi svare kommunen på følgende måde:


Til Hvidovre kommune

Tak for mail.

Jeg vil indledningsvis takke for at du inddrager bestyrelsen i sagen om udskiftningen af kommunetræerne i Strandhaven.

Havde vi haft noget mere tid, kunne vi også have orienteret vores medlemmer.

Vedrørende de nye træer har jeg drøftet sagen med bestyrelsen og vi føler ikke vi er kompetente til at vælge træer, og vil lade det være op til kommunen at bestemme hvilket træ der er bedst til ikke at danne skygge, og bedst til ikke på sigt at lave aflejringer på tagene.

Det er vores håb, at I vil holde de nye træer under 6,5 meter som det er reglen i Strandhaven.

Bestyrelsen har været i kontakt med 4 (Red.: Senere 6 parceller), - at de tilsammen 7 parceller der er vist på den vedhæftede figur (se foroven).
Alle 4 parceller klager over manglende sol i haverne om eftermiddagen, på grund af kommunens store træer.

Vi vil opfordre dig til at finde en løsning i forbindelse med skyggeproblemer på disse lokationer, en løsning der tilfredsstiller de berørte parceller og kommunen.
Kan du svare på hvorfor der ikke er træer på Fjeldstedvej 20 og Hårslevvej 16? Kan træerne være fældet på grund af skyggeproblemer?

Jeg vil som afslutning spørge om denne udskiftning af træerne i Strandhaven også gælder for de meget store træer på Dybenskærvej?


Med venlig hilsen

Erik Sabinsky

Formand for Parcelforeningen Strandhaven

8. december 2020     

Svar på bestyrelsens hendvendelse til kommunen: 

Kommunen skriver:                                                                           

Vi har brugt en del tid på at overveje problematikken om jeres vejtræer, og vi er kommet frem til, hvad vi også håber, I syntes er en god løsning.
Vores trævalg er blevet Prunus hilleri ’Spire’ – Prydkirsebær. Det er et træ, der er godt som solitært vejtræ. Træet er et mindre træ, der er langsomt voksende. Det bliver 5 – 8 meter højt, men det når næppe op i den fulde max højde, da jordbundsforholdene på jeres veje, ikke bliver optimale for træet, selv om vi også udskifter jorden, der erstattes med rodvenligt bærerlag. Skulle det mod min forventning, ende med at blive højt, så er det også et træ, der egner sig til formbeskæring.

Prydkirsebærrets krone er som yngre søjleformet, som ældre bliver det kegleformet. Træets krone er lysåben, og det bedste er, at det har nogle smukke vår- og høstfarver. Så kort fortalt, er det et smukt træ, der næppe kaster meget skygge på de udsatte placeringer, og som i værste fald, kan formbeskæres. Vi har vurderet jeres medfølgende forslag til, hvilke træer der bør udskiftes, og har valgt at følge jeres anbefalinger – næsten.

Det betyder at følgende træer udskiftes.


Træet ud for:
1. Brobyvej 35 – Her genplantes kun 1 træ, - og ikke som nu

2 træer.
2. Allesøvej 16
3. Korshøjvej 24
4. Elkærvej 20
5. Rishøjvej 20
6. Hesselbjergvej 20
7. Agerbækvej 24
8. Agerbækvej 2


Arbejdet bliver udført af firmaet Grøn Entreprise, der starter op i løbet af december, og gør arbejdet færdigt i løbet af januar.
Dit spørgsmål omkring de manglende træer på Fjeldstedvej 20 og Hårlevvej 16, har jeg ingen svar på. Der er ingen på stedet, der kender til, hvorfor træerne er fældet, eller, hvorfor der ikke er genplantet nogle nye.

Vores udskiftning af træer skyldes talrige henvendelser fra beboerne på sidevejene til Dybenkærsvej. Derfor har jeg heller ikke overvejet muligheden for, om de store træer på Dybenkærsvej også bliver udskiftet på et tidspunkt. Lad os starte med dem, hvor vi ved der er problemer.
----
Venlig hilsen
Hvidovre kommune

Klik på

billedet

for

stor

udgave