2021

Siden er senest opdateret 15. april 2021

Udfrordringer med parkering i Strandhaven

Primært på Sandholtvej og Brobyvej

Læs hvad vi har samlet af informationer

Bekendtgørelse

om

standsning

og

parkering

i

Hvidovre

Kommune

Klik HER.

Set

Facebook

marts

2021

Januar 2021

Fremmede biler i vores område og biler på fortovene


Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser om fremmede biler på Sandholtvej og Brobyvej i den vestlige.


Man oplever, at det primært er biler fra Langkildevej, der parkerer på vores veje. Problemet opstår, da der ikke er plads til de mange biler (herunder firmabiler) i deres eget område, og det kræver en parkeringstilladelse. Det betyder, at gæster nødvendigvis må holde på andre veje.


En af vores beboere har klaget til kommunen, og de skriver: ”Parkering på de kommunale veje er for
alle og ikke forbeholdt beboerne ud for pågældendes ejendom. Vi skilter således generelt ikke for særlig
beboerparkering på de offentlige veje i Hvidovre Kommune”.


Der er desværre ikke så meget, man kan gøre. Vores veje er offentlige, og vi kan ikke forbyde andre at komme og parkere. De, der kommer, skal som andre, naturligvis overholde loven og ikke parkere eller genere for ind-/udkørslen til parcellerne.


Bestyrelsen er blevet bedt om at nævne, at man på fortovene skal huske at gøre plads til fodgængerne. Det kan i nogle tilfælde være svært at passere med barnevogn, rollator eller andet. I Hvidovre kommune er det tilladt af holde med det ene hjulsæt på fortovet, men som der står i reglerne: ”Dog kun med det ene hjulsæt på fortovet og højst halvdelen af bilens bredde ind over fortovet, ligesom der naturligvis skal efterlades god plads til fodgængeres passage på resten af fortovet”.


Bestyrelsen vil bede kommunen om at optegne den hvide stribe som markerer parkeringsområdet, som stadig kan ses på nogle af vores veje.

Fremmede biler på Sandholtvej
Formanden har, efter den meget diskussion om udefrakommende biler, kontaktet kommunen.
Kommunen meldte tilbage, at de i første omgang vil lade deres parkeringsservice kontrollere forholdene på især Sandholtvej og Brobyvej, men mener ikke, at (gen)optegning af parkeringsbaner vil løse problemerne. Bestyrelsen afventer derfor nu tilbagemeldingen fra kommunens Parkeringsservice.

Januar 2021

21. januar 2021 -

Parkeringsudfordringer på Sandholtvej

Vedrørende parkeringsudfordringerne skriver Center for Trafik og Ejendomme (Vej -og Park):

21. januar 2021.
"Hvad angår din anden henvendelse om optegning af parkeringsbaner på vejene i Parcelforeningen Strandhaven, vil vi i første omgang få vores parkeringsservice til at kontrollere forholdene på særligt Sandholtvej og Brobyvej nærmest Langkildevej. Vi tænker, at optegning af parkeringsbaner ikke er løsningen på de aktuelle problemer, så det kommer umiddelbart ikke til at ske".


Formanden har igen skrevet til Center for Trafik og Ejendomme (Vej -og Park)
Jeg tror du har misforstået det med parkeringsbaner, eller jeg ikke har formuleret mig korrekt.
Det vi foreslår, er at få genoptegnet dem på vores veje hvide stribe, der markerer i hvilken side der skal parkeres. Os der bor her, ved godt, hvordan det forholder sig, men dem udefrakommende tænker måske ikke lige over det.
Er det muligt at Parkering Hvidovre kunne kontakte mig, således at vi i samarbejde kunne løse opgaven?

Nu må vi så afvente hvad kommunen svarer tilbage.


Svar fra kommunen 29. januar 2021

"Jeg mener ikke, at jeg har misforstået dit forslag om afmærkning af parkeringsbaner. Foreløbig lader vi som tidligere nævnt vores parkeringsservice se på sagen. Videre dialog kan ske med mig, gerne telefonisk, ikke med vores parkeringsservice".


Bestyrelsen har nu modtaget svar fra Parkering Hvidovre. Se herunder..

Parkeringsmarkering på Brobyvej

Billedet er lånt fra Google Earth

Marts 2021

Opdateret 26. marts 2021

26. marts 2021

Hos Parkering Hvidovre er der ikke mulighed for at få en kontaktperson, da vi udelukkende sagsbehandler henvendelser vedr. parkeringsafgifter der er udstedt af vores parkeringsvagter.

Er der ønske om ændring af parkeringsforhold eller andet ude på vejene, er det hos Vej og Park ekspertisen er, og I skal derfor rette henvendelsen dertil.

I er selvfølgelig altid velkommen til at skrive til os, hvis I observerer at der er foretaget ulovlige parkeringer, og vi vil videresende henvendelsen til vores parkeringsvagter. Der kan dog gå nogle dage før oplysningerne når ud til vores parkeringsvagter, så derfor vil jeg anbefale jer at skrive via vores hjemmeside ”Gi et praj” : Giv et praj - Hvidovre Kommune der vil gå direkte til vores parkeringsvagter, og de dermed kan handle hurtigere på jeres observationer.

Bestyrelsen vil igen kontakte Vej -og Park.

Bestyrelsen vil igen kontakte Vej -og Park.

Se svaret herunder

April 2021

opdateret 12. april 2021

UDFORDRING MED PARKERING PÅ STRANDHAVENS VEJE

Jeg er af den opfattelse, at der desværre ikke kan gøres mere

i forbindelse med de mange biler på Sandholtvej og Brobyvej.

Herunder kan du læse den sidste mail fra 

kommunens Vej -og Park afdeling - Mvh Erik.

Jeg har den 12. april 2021, modtaget følgende fra kommunens Vej -og Park afdeling:


Jeg skrev til dig den 21. januar 2021, at ”Vi tænker, at optegning af parkeringsbaner ikke er løsningen på de aktuelle problemer, så det kommer umiddelbart ikke til at ske”.

Dette er fortsat vores opfattelse, blandt meget andet fordi en afmærkning af parkeringsbaner ikke i sig selv ulovliggør parkering udenfor optegnet parkeringsbane.

I øvrigt vil jeg mene, at du husker forkert, hvis du mener, at der tidligere har været optegnet parkeringsbane med hvid stribe på andet end Brobyvej som nu. På de øvrige veje i jeres område har der ikke været optegnet parkeringsbane, der har højst været en mindre farveforskel i asfalten. Så der kan ikke være tale om genoptegning, det vil blive nyoptegning.


Vores parkeringsservice har det seneste stykke tid jævnligt været forbi jeres område, især på Sandholdtvej. Meldingen fra vores parkeringsservice til mig er, at der med få undtagelser ikke er konstateret overtrædelse af gældende parkeringsregler, hverken med parkering foran ind- og udkørsel til parcellerne eller med parkering for langt oppe på fortov. I et par af de få undtagelsestilfælde med ulovlig parkering har det så i øvrigt været parcellisterne selv, der har parkeret foran egen ind-/udkørsel. Det må man så heller ikke efter gældende regler.


Konklusionen er, at vi ikke optegner parkeringsbaner eller ved anden afmærkning eller skiltning vil skærpe gældende generelle regler for standsning og parkering på vejene i jeres område. Afmærkningen af parkeringsbane på Brobyvej vil dog blive vedligeholdt og opfrisket, når den tid kommer.

Hvis I mener at opleve ulovlig parkering efter gældende generelle regler, kan I i de helt konkrete tilfælde rette henvendelse herom til vores parkeringsservice gennem ”Giv et praj” på Hvidovre Kommunes hjemmeside, alternativt ringe til politiet på tlf. 114.

Jeg betragter hermed denne sag om parkeringsbaner for helt afsluttet.

Vej -og Park 12. april 2021.