Siden er opdateret 1. maj 2024

Praktisk Information

Det er således, at hvis man på sin parcel, vil udføre andet en det der er beskrevet i vores lokalplan 433, det kunne være i forbindelse med tagene eller hegn imod vejen, skal der i hvert enkelt tilfælde ansøges om dispensation.

For de to nævnte eksempler er der truffet afgørelser om generelle dispensationer. Det kan således betragtes som en formalitet, men det SKAL gøres.

Praktisk Information                                    


Hvilken lokalplan er vi under og er der servitutter??

For at bevare en vis ensartethed i kvarteret, et det vigtigt at parcelejerne overholder Hvidovre kommunes lokalplan nr. 433. I kan læse mere om lokalplanen her. Husk at nærlæse lokalplanen før I overvejer større ændringer ved hus og grund.

Se servitutter og lokalplanen - klik her Se et stort kort over vores område, klik HER.


Hvornår skal kontingentet betales?

Det årlige kontingent er pt. (2024-2025) 550 kr. og skal betales inden 1. maj 2023. Kontingentet for 2024 blev fastlagt på generalforsamlingen 28. februar 2024.

Når indbetalingstidspunket nærmer sig vil de aktuelle data fremgå af forsiden.

Informationen vil også fremgå af referatet fra generalforsamlingen.

Beløbet kan overføres til Reg.nr.; 1551 konto 7070012. Kontakt kassereren ved spørgsmål.

Som nytilflytter opkræves der ikke indskud.

Bemærk at ejere af parceller inden for Strandhavens område er pligtige til at være medlem af en fælles parcelforening. Der henvises til tinglyst deklaration 12552 af 28. oktober 1949, 10 b Avedøre by – Brøndbyøster sogn. Klik HER.


Hvornår er der generalforsamling?

Vi afholder generalforsamling på Frydenhøjskolen i første kvartal hvert år. Information om generalforsamlingen vil fremgå her på hjemmesiden, og blive omdelt til alle parcellerne.


Hvordan sender jeg et forslag til generalforsamlingen?

Alle forslag skal senest 1. januar sendes til forpersonen på forperson@strandhaven.nu

Forslagene kan også lægges i formandens postkasse.


Hvordan bliver jeg medlem i et af Strandhavens udvalg?

Strandhaven har fortiden (2020) fire udvalg:

Aktivitetsudvalg, klik HER.

Legepladsudvalg, klik HER.

Basketballbaneudvalg, klik HER.

Vedligeholdelsesudvalg, klik HER.

Nedlagt Trafikudvalg. klik HER.

Har du lyst til at være med i et eller flere udvalg klik på "HER"  - ved udvalget.


Hvordan håndteres vores personlige oplysninger i henhold til GDPR Persondataforordningen?

Dette beskrives i detaljer. Klik HER.


Har vi en Facebook gruppe?

Ja, den kan findes HER. Gruppens formål er at give beboerne mulighed for at dele oplysninger om ting folk gerne vil give (fx gratis tomatplanter), låne eller fortælle om relevant information til dine naboer (fx fra nabohjælp)

Se gruppen. Klik HER.


Hvordan kan jeg modtage post fra bestyrelsen?

Skriv en mail til post@strandhaven.nu

Skriv at Strandhaven gerne må opbevare dine data. Skriv navn/navne og adressen. Det kan sendes til flere mailadresser pr. parcel.


Hvor kan jeg fortælle det hvis der er fejl og mangler på fællesarealet?

Du kan sende en e-mail med beskrivelse/billede til bestyrelsen, -  eller kontakt forpersonen.


Hvilket huse område er med i Strandhaven?

Der er 264 parceller med i Strandhaven og området er indkredset af Sandholtvej, Brobyvej og Langåvej.

Se et stort kort over vores område, klik HER.


Hvornår må jeg bruge støjende værktøj?

I vores forening må du kun benytte støjende redskaber mandag til fredag indtil kl. 19.00

og lør/søn/helligdag fra kl. 9.00 - 17.00


SMS-LISTE

SMS-liste til rundsending af beskeder i forbindelse med uregelmæssigheder i Strandhaven.

Se siden om SMS-listen, - klik HER.


Tvunget medlemskab af Parcelforeningen Strandhaven 

Bestyrelsen bliver af og til spurgt om, hvorfor der er tvunget medlemskab af Parcelforeningen Strandhaven, og om, hvor det er beskrevet. Vedrørende medlemskabet er det beskrevet i vores Lokalplan 433 - og i servitut 12552-07 - af 28.10.1949. Begge dokumenter kan ses på Strandhavens hjemmeside.


Det sådan, at når man bliver ejer af en parcel i vores område bliver man automatisk også medejer af vores fællesareal på Sandholtvej/Korshøjvej.


Det er vores erfaring, at medlemskabet af Strandhaven ikke bliver omtalt af ejendomsmægleren eller af advokat ved køb.

Bestyrelsen gør, hvad vi kan. Når en bolig bliver sat til salg, sender vi lokalplan – servitutter med mere til ejendomsmægleren, som vi forventer, at ejendomsmægleren omtaler og uddeler til køber.


Selvom fællesarealet er Parcelforeningen Strandhavens ejendom, betaler vi hverken grundskyld eller ejendomsskat.

Dog forlyder det, at der fra 2025, skal betales grundskyld, som parcelforeningen skal opkræve fra den enkelte parcel.


Vi er forpligtiget til at vedligeholde området. Det er blandt andet vedligeholdelse af vores to skure, få klippet græs, ordnet fortovet, beskåret beplantningen - herunder beskæring af de 10 store tyrkiske kastanjetræer, samt vedligeholdelse af legepladsen, så sikkerheden overholdes.


En stor del af vores økonomi går til denne vedligeholdelse. I marts 2023 blev der også med en hensigtserklæring tilsidesat en sum penge, til at vi på sigt skal have et nyt legetårn på legepladsen.

Efter vi fik ændret vores formålsparagraf, går der nu også penge til sociale arrangementer - det er fx fastelavnsfest, Sankt Hans, loppemarked og halloween. Hjemmesiden og nyhedsbreve koster også.

Vi en hel del til udlån i vores to skure. Det koster også lidt at holde det hele ved lige. 


-------------------------------------------------------------------------------------


Hvad er vores gældende ordensregler for fællesarealet?

1) Fællesarealet må kun bruges af Parcelforeningen Strandhavens medlemmer og deres gæster.
2) Private arrangementer må ikke afholdes på fællesarealet. Private arrangementer skal afholdes på egen parcel - dog kan dele af et sådant arrangement, såsom leg, boldspil og lignende afholdes på fællesarealet, hvis de øvrige regler i forbindelse med ophold på fællesarealet overholdes.
3) Fællesarealet skal altid efterlades i pæn stand.
4) Knallert- og bilkørsel på fællesområdet er forbudt.
5) Ophold på fællesarealet er tilladt fra solopgang til solnedgang.
6) Støjende og larmende adfærd er forbudt.
7) Hunde er forbudt på vores fællesareal.
8) Ved ødelæggelse af legeredskaber, buske, træer og lignende på området, vil skadevolder blive stillet til ansvar.
9) Fejl og mangler skal straks indberettet til bestyrelsen.