Siden er sidst opdateret 22. marts 2022

TRAFIKUDVALGET

TRAFIKUDVALGET ER P.T. NEDLAGT

Se alle Strandhavens udvalg, klik her.

Efter at Trafikudvalgets forslag om 5 yderligere vejbump blev forkastet, på den ordinære generalforsamling 2019, skal det hermed oplyses, at Trafikudvalget er ophørt pr. 26. februar 2019.

Vi er naturligvis kede af at den totalløsning som er vedtaget to gange, i sidste omgang ikke blev til noget.

Tak til dem der støttede forslaget og dermed ville sætte sikkerheden højst.


På udvalgets vegne

Erik Sabinsky


Her er Trafikudvalgets forslag til generalforsamlingen 2019.

Klik på beskrivelsen for stor udgave  ->


Trafikudvalget har modtaget forslag fra medlemmerne om andre former fartnedsættende foranstaltninger end asfaltvejbump, herunder plastik vejbump.


Vores første forslag var netop plastikbump. Kommunen ville dog ikke overtage vedligeholdelsen, da de påstår, at plastikbump går i stykker, blandt andet ved snerydning med mere.


Man ser dog flere steder disse plastikbump, men det er steder hvor de aktuelle grundejerforeninger/boligselskaber selv står for vedligeholdelsen.


Det samme gælder chikanerne. Brostenene bliver tid efter anden kørt op og skal reetableres så her vil kommunen heller ikke stå for vedligeholdelsen.

 

Det eneste kommunen vil modtage i gave og derefter så for vedligeholdelsen, er asfaltbump.

De begrunder det med, at der er ingen vedligeholdelse, da de holder år efter år.

Beskrivelse af Trafikudvalget


I over 50 år er der blevet talt om hastighederne på Dybenskærvej. Helt tilbage til 1962, ansøgte Strandhavens bestyrelse kommunen om at få opsat skilte for at nedsætte hastigheden på Østre Strandvej (i dag Frydenhøjstien) og Paris Boulevard (i dag Dybenskærvej) der begge er skoleveje. De havde også ønsker om skilte på flere af Strandhavens veje. Her henledes til at der er legende børn på vejene og der køres for stærkt.

Der er i flere omgange blevet etableret kontingentforhøjelser som udelukkende, skulle gå til etablering af trafiknedsættende foranstaltninger.

I slutningen af 1980-erne blev rundkørslen etableret. Den blev oprettet efter at en lille pige på 5 år 8. oktober 1984, blev kørt ned og døde i 1984.

Dybenskærvej var tidligere trafikvej, men blev i december 1999 nedklassificeret til lokalvej, hvilket muliggør at grundejere kan få lov til at betale for anlæg af fartdæmpende foranstaltninger.

I 1990-erne havde foreningen via kontingent indsamlet ca. 100.000 kr. Foreningen ansøgte kommunen om at få lov til at købe og forære kommunen fire fartdæmpende foranstaltninger (chikaner), to på hver side af rundkørslen på Dybenskærvej. Der blev således etableret de chikaner vi kender i dag.

Meget overraskende fik foreningen den besked at kommunen ville afholde alle udgifterne til disse chikaner. Vi formoder, at kommunen godt var klar over, at der blev kørt for stærkt. De indsamlede penge gik i stedet for til forbedringer på legepladsen.

Årene gik, og tid efter anden blev det på generalforsamlingerne drøftet, at der stadig blev kørt for stærkt på Dybenskærvej.

Flere og flere henvendte sig til bestyrelsen om problemerne.


Denne debat tog til og i 2014, var der igen samlet så mange penge ind, at bestyrelsen kom med det forslag, at vi skulle købe og forære kommunen 2 bump til en pris af ca.100.000 kr.

Bumpene skulle placeres ved Hesselbjergvej og Hårslevvej og mellem Korshøjvej og Allesøvej.

Efter en livlig debat på generalforsamlingen der for det meste bestod af opfordringer til at få lavet en helhedsløsning af fartdæmpende foranstaltninger, for hele vores område, - blev det besluttet at nedsætte et Trafikudvalg. Forslaget om etablering af vejbump, blev trukket tilbage af bestyrelsen.


Året efter i 2015 havde trafikudvalget udfærdiget et forslag til en helhedsløsning, med 10 vejbump fordelt i hele vores område.

Dette forslag var kommet til verden i samarbejde med hele to ingeniørfirmaer. Det var primært ingeniørfirmaet Traffic Team som vi mod betaling fik til at udarbejde en helhedsløsning, men også ingeniørfirmaet Cowi har haft deres indflydelse på vores forslag.

I første omgang havde Trafikudvalget foreslået en blå/hvid 30 km/t zone, men efter samtale med Vej- og Parkafdelingen, der fortalte at der skulle mange flere bump til, da der skal være ca. 75 meter imellem bumpene, måtte vi på generalforsamlingen ændre vore forslag til rød/hvid 30 km/t zone, der ikke har denne regel.

59 stemmer for og 15 stemmer imod og således vedtaget. Kommunens Teknik- og Miljøudvalg var desværre ikke så begejstret.

De var bange for, at det ville skabe præcedens i hele kommunen og vi fik et nej.


I vores kommunikation i efteråret 2014 med kommunens Vej- og Parkafdeling, fik vi Trafikudvalget nævnt et ønske om at få sat fartmålere op på Dybenskærvej, så vi og kommunen kunne få et overblik over hvor slemt det stod til. I december 2014 fik vi foretaget trafikmålingen på Dybenskærvej. På en uge køre der 11.129 køretøjer. Det er en stigning på 19% i forhold til en måling på samme sted i 2011.Der er i begge tilfælde målt imellem Allesøvej og Korshøjvej.

Hastighed med biler der køre mere end 40 km/t er på lørdagsdøgnet den 13. december 2014 er målt til:

Måling 1, ved Frydenhøjstien 58%. -

Måling 2, imellem Allesøvej og Korshøjvej er det 47% der køre for stærkt.

Måling 3, imellem Hesslebjergvej og Rishøjvej er det 61% der køre mere end de tilladte 40 km/t.

Ved sidstnævnte måling over 24 timer, - har 64 køretøjer kørt mellem 55-60 km/t - 30 har kørt mellem 60-70 km/t og 4 køretøjer har kørt over 70 km/t.


Den 9. oktober 2015 fik vi besked om at kommunen havde besluttet at etablere 3 vejbump på Dybenskærvej med 100% betalt af kommunen. Et bump uden for vores område ved Mellemvangsvej, et bump lige ved indkørslen til vores område ved Frydenhøjstien, og endeligt et bump mellem Rishøjvej og Hesselbjergvej. Disse bump blev etableret i 2016.

I 2016 forslog Trafikudvalget at vi udover de vejbump kommunen ville etablere, forslog vi yderligere 7 bump, i vores bestående 40 km/t zone. Forslaget blev vedtaget med 63 stemmer for og 17 stemmer.

Endnu engang fik vi afslag fra kommunen.

I 2017 forslog Trafikudvalget etablering af tre vejbump ved vore fællesareal på Sandholtvej.

Samtidigt forslog vi at området i forbindelse med legepladsen bliv en hvid/blå max 30 km/t zone.

Forslaget blev vedtaget på generalforsamlingen med 36 for og 31 imod. Forslaget blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget og blev udført i oktober 2017.


I 2018 havde Trafikudvalget også et forslag med til generalforsamlingen. orslaget var det samme som i 2016, dog ingen bump på Sandholtvej. Trafikudvalget var sikker på, at der efter kommunevalget ville være større mulighed

for at få vores forslag vedtaget.

Og ganske rigtigt så fik vi den besked fra det nye Teknik- og Miljøudvalg, efter de havde modtaget tre ansøgninger om vejbump i 2017, havde taget den beslutning at give en general tilladelse til at grundejerforeningen kan købe og forære kommunen vejbump.


Da foreningens kasse var næsten tom efter køb af basketballbane, besluttede Trafikudvalget på generalforsamlingen at trække forslaget, til der igen var komme flere penge i kassen.

Trafikudvalget vil til generalforsamlingen i 2019 stille forslag om at et større beløb skal øremærkes til vejbump.

Trafikudvalget forventer, at der til generalforsamlingen i 2020 er så mange penge i foreningens kasse, at der kan blive råd til at få udført de sidste 5 vejbump og vil således stille forslaget fra 2016 og 2018 endnu engang.

Skrevet af Erik, for Trafikudvalget, maj 2018.Medlemmer af trafikudvalget var:

Erik

Tyge

Ken