Siden er opdateret 18. juni 2022


FJERNVARME I STRANDHAVEN?


På generalforsamlingen 2022, blev der under punktet eventuelt forespurgt om fremtiden for fjernvarme i Strandhaven.


I de seneste måneder er der i forbindelse med opvarmning og strøm sket en del ændringer med forsyning og især priserne.


Det skal nævnes at det ser ud til at der er meget lange udsigter til at fjermvarmen kommer til vores område.


På nedenstående hjemmeside kan du se, hvornår man forventer, at fjernvarmen kommer til Strandhaven. https://www.hvidovrefjernvarme.dk/


I materialet fremgår det, at der mindst skal være 30%, der vil tilslutte sig, at der i jorden vil blive nedlagt rør.


For at vi måske kan få fremskyndet datoen, hvor vi kan få fjernvarme, er det vigtigt, at så mange som muligt tilmelder sig og på denne måde bekræfter interessen.


På nedenstående link kan du meddele din interesse - intet er bindende.

Se et kopi af skemaet under figuren.
https://www.hvidovrefjernvarme.dk/udbygningsomraader/Kopi af skema