Siden er opdateret 2. april 2022

1. januar 2022

er der nye regler for

placering

af affaldsbeholdere

Hvidovre kommune

Den forreste affaldsbeholder  står her i dette tilfælde tæt ved fortovskanten.


Set i Hvidovre Avis 18. august 2021

6. august 2021


Nye regler på vej om afhentning af skrald ved skel

For at kommunen kan sikre, at skraldemanden kan tømme dine affaldsbeholdere, er der nogle regler, du skal overholde.

1. januar 2022 kommer der nye regler, så dit affald bliver hentet ved skellet i forbindelse med fortovet.

Den forreste affaldsbeholder skal stå tæt ved fortovskanten. Det vil sige, at den sidste affaldsbeholder i rækken højst vil være placeret 5-6 meter inde på grunden.

Hvis du gerne vil have affaldsbeholderene stående et sted på din grund, hvor de nye krav ikke er opfyldt, skal du stille affaldsbeholderene i skellet mod vejen, inden kl. 6:00 på tømningsdagen.


Kære medlem af Strandhaven

Hvis du går med tanker om at lave om i din indkørsel i forbindelse med at den første affaldsbeholder skal stå tæt ved fortovskanten fra den 1. januar 2022, skal du lige være opmærksom på om dine planer i forbindelse med ændringen, kommer i konflikt med Strandhavens Lokalplan 433.


Ud fra et æstetisk hensyn vil det, - efter min opfattelse, - i de fleste tilfælde være den bedste løsning at stille affaldsbeholderne i indgangspartiet vinkelret på vejen, eller på bagsiden af et levende hegn langs vejen. 


Du skal være opmærksom på, at der ikke må etableres nogen form for fast beklædning eller lignende mod vejen.

I § 8.2 står: Hegning skal i alle skel i princippet udføres som levende hegn i form af hække.


-erik-

 - Set i Hvidovre Avis 4. august 2021 - klik HER.


Så tæt på skel skal dit affald stå fra 2022 - Se den røde tekst herunder!!!!!!!


Det er ikke helt let at blive klog på, hvor affaldbeholderne må stå fra det nye år.


Fra januar 2022 skal affaldsbeholdere placeres ved skel, når de skal hentes.

Man kan imidlertid godt blive forvirret, hvis man ser på Hvidovre Kommunes hjemmeside, der beskriver reglerne for placeringen af affaldsbeholderne.


Her er der nemlig en stor illustration af placeringen af affaldsbeholderne, der svarer til den nuværende ordning, hvor man må placere affaldsbeholderne op til 10 meter fra skellet. Til illustrationen står der, at der er nye regler fra 1. januar 2022. Trykker man på linket, viser der sig imidlertid en ny illustration, som også tidligere er bragt i Hvidovre Avis. Med illustrationen foreslår Hvidovre Kommune, at man placerer sine affaldsbeholdere i sin udkørsel - ved skel.


Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommunes Vej & Park om en nærmere definition af, hvor tæt på skel affaldsbeholdere fra januar 2022 skal placeres.

- Nu er det tilladt, at have sine affaldsbeholdere stående 10 meter fra skellet ud til fortovet/vejen, hvis det ikke kan lade sig gøre at stille dem tættere på skellet.


Men fra januar 2022 skal rækken af affaldsbeholdere starte ude ved skellet til fortovet/vejen. Dvs. at den sidste affaldsbeholder i rækken højst vil være placeret 5-6 meter inde på grunden.


Fra januar 2022 er du fortsat også velkommen til at stille dine affaldsbeholdere lige i skellet langs med fortovet, lyder det i et skriftligt svar fra Hvidovre Kommunes Vej & Park.


Må man fra januar 2022 stille sine affaldsbeholdere på fortovet, den dag de skal tømmes?

- Ja, bare man stiller beholderne ud inden kl. 6, lyder svaret fra Vej & Park.


Hvidovre Kommune oplyser endvidere, at det er helt i orden at beholde eventuelle affaldsstativer eller skjulere om affaldsbeholderne:

- Hvis skraldemanden kun skal åbne en låge for at komme til beholderne, lyder det.