Siden er sidst opdateret 18. november 2021

Strandhavens brændeovne

Bestyrelsen har modtaget en opfordring i forbindelse med afbrænding af brænde i Strandhavens brændeovne. Bestyrelsen er blevet opfordret til at nævne, at vi skal passe på hinandens helbred - forstået på den både at det er en opfordring til at fyre korrekt og med korrekt brændsel. Energikrisen kradser og vi forstår udmærket at dem med brændeovn spæder til hvor de kan - det luner, hygger og sparer på gassen. Men når røgen ligger tungt over nabolaget skal man huske på alle de skadelige partikler (for klimaet og kræftfremkaldende for mennesker) der er i den - særligt når der brændes andet end rent tørt træ eller hvis der ikke fyres korrekt så det bare ulmer. Vi kan ikke gøre noget ved røgen fra huse udenfor vores grundejerforeningen men vi kan henstille til at vi gør vores til at passe på hinanden - at når der brændes i brændeovnen, at der tages så meget hensyn til naboer som over hovedet muligt.


Nedenstående tekst er fra hjemmesiden: https://samvirke.dk/artikler/4-ting-du-ikke-maa-fyre-med-i-din-braendeovn


Fyr derfor aldrig med:

1. Trykimprægneret træ, EU-paller eller træ, der på anden vis er overfladebehandlet.

2. Træaffald, som kan indeholde rester af maling, lim og lak.

3. Husholdningsaffald, fx mælkekartoner, æggebakker, plastik og kulørte tryksager som ugeblade og reklamer.

4. Knust bygningsaffald som fx indeholder søm, skruer, rester af spån- og gipsplader.

Aflevér i stedet ovenstående materialer på en genbrugsstation i din kommune.

Tidligere måtte du ikke fyre med aviser, men i dag må du ifølge Miljøministeriets luftvejledning gerne krølle et par avissider og bruge dem til at tænde op.


Hvorfor må du ikke fyre med det i brændeovnen?

Hvis du fyrer med ovenstående materialer, kan brænderøgen indeholde giftstoffet dioxin, som er farligt for mennesker selv i små mængder.


Ifølge Miljøstyrelsen er røgen fra fyring med træ i private husholdninger

den største nationale kilde til dioxin-forurening i dag. Ifølge Nationalt

Center for Miljø og Energi dør 140-180 danskere for tidligt af lungekræft

og blodpropper pga. forurening fra brændeovne.


Brændt affald sviner også mere, hvilket betyder, at du oftere skal rengøre

både brændkammer og skorsten.


Hvorfor bør du ikke fyre med vådt træ?

Det er ikke ulovligt, men heller ikke fornuftigt, at fyre med træ, der har en

fugtighedsgrad på mere end 18 %. For hvis du fyrer med vådt træ:

• Går meget energi til spilde, fordi træet brænder ved en lavere temperatur.

• Er der øget risiko for, at røgen indeholder sundhedsskadelige partikler.

• Sviner det mere.

• Kan der dannes løbesod, der bl.a. kan føre til skorstensbrand.


Må du tænde op med benzin eller andre kemikalier?

Det er uklogt at bruge benzin og andre brændbare væsker til at tænde op i din brændeovn eller pejs.


Du risikerer at skade dig selv og andre, da røgen kan indeholde giftige stoffer som fx dioxiner, benzen, toluen, cyanidforbindelser og kræftfremkaldende tjærestoffer (PAH).

Røgen rummer desuden partikler, der kan trænge langt ned i lungerne, hvor de kan give sygdomme som lungekræft, hjerte-kar-sygdomme, astma, hoste og andre luftvejslidelser, fx betændelse i den del af lungerne, der hedder bronkierne (kronisk bronkitis). Røgen kan også forværre symptomerne hos personer, der allerede lider af allergi.


Selvom din indboforsikring i mange tilfælde vil dække sod- og brandskader, bliver erstatningen typisk kraftigt reduceret, hvis du har udvist groft uagtsom adfærd ved fx at tænde op med benzin.

Brug i stedet gamle aviser eller tændblokke, når du skal fyre op. Sørg også for, at skorstenen jævnligt bliver renset og efterset af en skorstensfejer.


Hvordan ved du, om du fyrer korrekt?

Røgen, der kommer ud af din skorsten, kan som regel afsløre, om du fyrer korrekt.

Hvis røgen næsten er helt usynlig og ikke lugter grimt, fyrer du korrekt. Hvis røgen derimod er tydelig, mørk eller måske helt sort og lugter grimt, er der noget galt.